Illegaalne puidukaubandus on paljude arengumaade jaoks valulik probleem, mis mõjub laastavalt metsadele, seal elavatele liikidele ja inimeste heaolule. Euroopa Liit on püüdnud erinevaid meetmeid rakendades võidelda ebaseadusliku puiduga oma siseturul, kuid pingutused ei ole kandnud vilja, selgub Eestimaa Looduse Fondi vahendatud Maailma Loodusefondi WWFi uuringust.

Euroopa Liit on seoses võitlusega illegaalse puidu vastu koostanud mitmeid õigusakte ja tegevusplaane. Aastal 2003 jõustas Euroopa Komisjon tegevuskava FLEGT, mis läbi vabatahtlike lepingute sõlmimise arenguriikidega pidi vähendama ebaseadusliku puidu jõudmist Euroopa Liidu riikide turule. Tegevuskava ei ole tänaseni suudetud algsel kujul rakendada.

Aastal 2010 võeti vastu Euroopa Liidu puidumäärus, mille rakendussätted jõustuvad 2013. aasta märtsis. Määrus keelab illegaalse puidu ja selle toodete müügi Euroopa Liidu turul.

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad enne puidumääruse rakendamist ette valmistama meetmed, kuidas illegaalse puidu jõudmist turule tõkestada. WWFi koostatud uuring näitab, et Euroopa Liidu liikmesriigid tegutsevad võitluses illegaalse puiduga ebaefektiivselt. Kõige madalamalt hinnati uuringus Eestit, Soomet, Itaaliat, Hispaaniat, Kreekat ja Slovakkiat, kõige kõrgemad hinnangud pälvisid Ühendkuningriigid, Holland ja Saksamaa, kuid ka viimaste puhul mööndi, et edusammud ei ole olnud märkimisväärsed. Eesti madal hinnang on tingitud passiivsusest ebaseadusliku puiduga võitlemiseks kanda võetud rahvusvaheliste kohustuste rakendamise analüüsimisel ja ministeeriumitevahelise koostöö puudumisest.

Illegaalse puidukaubandusega saavad võidelda kõik puidust toodete tarbijad, valides sisseoste tehes FSC märgiga tooteid. FSC on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mille eemärk on edendada maailma metsade jätkusuutlikku majandamist ning selle liikmeteks on suured keskkonnaorganisatsioonid nagu WWF ja Greenpeace.