Poole miljoni kroonise auhinnarahaga üliõpilaste äriideede konkursi Ajujaht esimeses voorus laekus 103 äriideed. 25 finalisti selguvad augusti lõpuks. 

Kõige populaarsem äriideede valdkond oli jaekaubanduse, toitlustamise, tervishoiu ja muude isikuteenuste pakkumine, millega oli seotud ligi veerand võistlustöödest. Viiendik ideedest puudutas internetiteenuseid, ligi 15% aga tööstust ja tootmist. Populaarsed valdkonnad olid veel disain ja tarbekaubad, mobiilitehnoloogia, keskkonna- ja energiavaldkond ning haridus. 

Ajujaht 2007 žürii esimees Jaan Männik pidas Ajujaht 2007 avaetappi igati edukaks. "Ambitsioonikas plaan saada kokku 100 äriideed täitus, mis on märk, et Eestis on hulgaliselt innovaatilisi noori. Žüriil seisab nüüd ees raske ülesanne valida esitatud töödest välja 25 kõige kõrgetasemelisemat võistlustööd, kellel on eduka ettevõtte loomiseks kõige suurem potentsiaal," rääkis Männik. 

Eesti tippspetsialistidest koosnev žürii alustab tööd 16. juulil. Igat äriideed hindab kaks sõltumatut liiget. Tulemused selguvad 27. augustiks, misjärel avalikustatakse 25 finalisti nimed. 

Ajujahile pääsesid meeskonnad, kellest vähemalt pooled pidid olema Eestis elavad üliõpilased. Selline kriteerium andis võimaluse oma meeskonda kaasata ka äriinimesi, õppejõude ning muid äri alustamist toetavaid inimesi. Finaali valitud meeskondadele algab 22. septembril esimene koolitus, millele järgneb oktoobri esimesel nädalal INSEADi ärikooli professori nädalane äriplaani koostamise koolitus. Oktoobrist detsembrini arendatakse äriideed lõplikeks äriplaanideks, mis esitatakse 2008. aasta jaanuaris lõpphindamisele. 

"Eesmärgiks on arendada Ajujahi konkurss Eesti kõige suuremaks ja prestiižemaks äriplaanide konkursiks ning aidata seeläbi kaasa uute teadmistepõhiste ettevõtete tekkele ning üliõpilaste ja noorteadlaste äriliste oskuste tõusule," märkis Madis Võõras EASi tegutsevate ettevõtete divisjoni direktori asetäitja innovatsiooni ja tehnoloogia arenduse alal ning "Ajujaht 2007" žürii liige.

Ajujaht on Eesti üliõpilaste äriideede konkurss, mille eesmärgiks on ärgitada noori tegelema ettevõtlusega ning leida Eestist üles innovaatiliste ideedega meeskonnad, kes tulevikus võiksid oma ideest välja arendada globaalse ettevõtmise. 

Ajujahi konkurss on ellu kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt Euroopa Liidu toetusel. Projekti viivad ellu SEB Eesti Ühispank, INSEADi ärikool, BDA Estonia, Connect Estonia, Invent Baltics, Gebert Rüf Stiftung ning SA Archimedes. Konkursi patrooniks on peaminister Andrus Ansip.

Lisainfot saab konkursi kodulehelt www.ajujaht.ee.

Tutvu Ajujahi varasemaid hooaegasid tutvustavate artiklitega Bioneeris!