Keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnauuringutega tegelev firma Alkranel eestvedamisel saab novembri lõpuks valmis teadlaste täiustatud õhusaaste hajuvusarvutuste tarkvara AEROPOL, mis aitab muuhulgas tuvastada ja ära hoida õhusaaste kuhjumist ühte piirkonda.

Tarkvara võimaldab ilmastiku ja saasteallika kohta käivate andmete põhjal hinnata õhusaaste liikumist. „Näiteks korstnate puhul tuleb sisestada korstna kõrgus, läbimõõt, sealt väljuvate gaaside temperatuur, koostis ning väljumise kiirus,“ selgitas Tartu Ülikooli füüsika instituudi õhusaaste modelleerimise vanemteadur ja tarkvara arendaja Marko Kaasik.

Alkraneli juhataja Alar Noorvee sõnul soovis ta tarkvara arendada nii, et peale teadlaste saaksid selle kasutamisega hakkama ka firma konsultandid. Tarkvara kasutatakse eelkõige uute teede ja ettevõtete rajamise keskkonnamõju hindamisel.

Programmi väljatöötamist alustasid Tartu teadlased juba ligi 18 aastat tagasi, esimesed arvutustulemused saadi neli aastat hiljem. Selle aasta alguses sai Alkranel EASi innovatsiooniosakutelt tarkvara edasi arendamiseks veerand miljoni krooni suuruse toetuse.