Kui kliimamuutuse tõrjumisel lähtutaks õiglustundest, peaks Soome oma kasvuhoonegaasiheidet vähendama 2020. aastaks 60 protsendi võrra, vahendab Soome rahvusringhäälingu YLE uudisteportaal Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) välisabikeskuse tellitud uurimistööd. Ka uurimistöö autorid ise ei pea sellist heitevähendusnõuet realistlikuks, kirjutab Arni Alandi Rohelises Väravas.

SELK-i välisabikeskus otsustas Stockholmi keskkonnainstituudilt uurimistöö tellida lähtudes eelolevasse detsembrisse kavandatud Kopenhaageni kliimakohtumise ühest põhimõttest, et kasvuhoonegaasiheite reguleerimine peab olema õiglane. Seega jagas uurimistöö autor Sivan Kartha heitekärped riikide vahel vastavalt sellele, palju iga riik ise on probleemi ehk kasvuhoonegaasiheite tekitamises süüdlane. Teine jaotus tehti selle põhjal, kuivõrd riigid on võimelised heitekvootide eest maksma.

Esimese jaotuse kohaselt peaks USA kandma kolmandiku ja Euroopa Liit neljandiku kogu maailma heitekärpeist.

Euroopa Liidu keskkonnanõukogu otsustas märtsi algul taotleda Kopenhaageni kohtumiselt lõpptulemust, mille järgi tööstusmaad kohustuvad 20-40 protsendilisteks heitekärbeteks 1990. aastaga võrreldes ja 2020. aasta lõpuks. Üleilmse leppe sõlmimise korral on EL tervikuna valmis kärpima 30 protsenti oma kasvuhoonegaasiheitest.