Bioneer on juba rääkinud ökomärgistest üldiselt. Eelmisel nädalal vaatlesime Põhjamaade Luigemärki. Sellel nädalal tutvustab Bioneer ökoturismi alast ökomärki EHE. Selles aitavad meid Keskkonnaveebi tegijad.

Ökomärk EHE - "Ehtne ja huvitav Eesti" on - tootemärk ökoturismi põhimõtetele vastavate turismitoodete märgistamiseks. EHE on süsteem, millega turismiettevõtted võivad vabatahtlikult liituda.

Turismitoodete ökomärgistamise eesmärk on ökoturismi põhimõtete propageerimine turismiettevõtjate, tarbijate, kogu üldsuse seas. Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine konkurentsieelise ja väljundi kiiresti kasvavale turuosale, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus ning ehedad kultuuri- ja looduselamused.

Milleks on ökomärk turismitootele hea?

Tootja tasandil:

·       pakub turismiettevõttele kriteeriumid, millest lähtuda turismitoodete koostamisel ja korraldamisel;

·       annab turunduses konkurentsieeliseid;

·       motiveerib kasutama ökoturismi põhimõtteid, toetama loodus- ja kultuuripärandi säilitamist ja kohalikku majandust.

Tarbija tasandil:

·       annab teada ökoturismi põhimõtetest;

·       äratab tähelepanu, kutsub ostma;

·       annab võimaluse valida ökoturismi põhimõtteile vastavaid turismitooteid;
propageerib säästvat elulaadi.

Süsteemi tasandil:

·       teavitab üldsust ökoturismi põhimõtteist;

·       stimuleerib koostööd erinevate turismiettevõtete ja muude asjaosaliste vahel;

·       laseb looduskaitse teostajail ära tunda ökoturismi põhimõtteile vastavad turismitooted ja nende pakkujad;

·       võimaldab kohalikel omavalitsustel toetada oma piirkonna ökoturismi arengut.

Vaata: http://www.ecotourism.ee/EHE-2001-2006.html