2011. aastal jätkus viiendat aastat Eesti veondusettevõtete teenindatud sõitjate arvu vähenemine, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas seda sõitjate vähenemine linnaliinidel. Kaubavedu suurenes varasema aastaga võrreldes.

Eesti veondusettevõtete teenuseid kasutas 2011. aastal 159 miljonit sõitjat, neist 151 miljonit riigisisestel vedudel. Sõitjatevedu vähenes aastaga 8%. Linnaliine (s.o linnaliinibusse, tramme ja trolle) kasutas ligi 117 miljonit sõitjat, mis oli 13% ehk üle 17 miljoni sõitja vähem kui aasta varem. Sõitjate arv muudel riigisisestel bussivedudel suurenes aastaga 7%, kuid vähenes veidi riigisisestel raudteevedudel. Riigisisestel merevedudel ja lendudel suurenes sõitjate arv vastavalt 1% ja 12%. Eesti tööjõu-uuringu kohaselt väheneb ühissõidukite kasutamine tööl käimiseks aasta-aastalt. 2011. aastal kasutas ühissõidukeid tööl käimiseks 22%, 2006. aastal 28% ja 2001. aastal 31% hõivatutest.

Rahvusvahelistel vedudel oli ligi 8,1 miljonit sõitjat, neist merevedudel 6,3, maanteevedudel ligi üks ja õhuvedudel 0,8 miljonit sõitjat. Rahvusvahelistel vedudel oli sõitjaid 10% enam kui aasta varem. Veondusettevõtete sõitjakäive kasvas aastaga 5%, seda mõjutas enim sõitjakäive kasv rahvusvahelistel merevedudel ja lendudel. Kokku kasvas sõitjakäive rahvusvahelistel vedudel 12%. Sõitjakäive linnaliinidel vähenes 11%, muudel riigisisestel vedudel 1%.

Veondusettevõtted vedasid üle 81 miljoni tonni kaupa ehk 3% enam kui aasta varem. Veosekäive ulatus 15 miljardi tonnkilomeetrini. Eesti veondusettevõtete kaubaveo maht tonnkilomeetrites kasvas 2011. aastal eelmise aastaga võrreldes 3%, peamiselt maanteetranspordi kaubavedude mahu 22%-lise suurenemise tõttu. Raudtee- ja mereveoettevõtete veosekäive kahanes vastavalt 6% ja 28%. Rahvusvaheline vedu andis 86% kogu veosekäibest ja kasvas aastaga 3%, maanteetranspordis aga koguni 31%. Riigisisestel vedudel vähenes veosekäive 2%.

Kuigi esialgsetel andmetel lõpetasid veondusettevõtted 2011. aasta 47 miljoni euro suuruse kahjumiga, oli kahjum varasema aastaga võrreldes oluliselt väiksem. Veondusettevõtted müüsid 2011. aastal kaupu ja teenuseid 1,9 miljardi euro eest, mis oli 12% rohkem kui aasta tagasi. Veondusettevõtted said üle poole tulust kauba- ja viiendiku sõitjateveost. Varasema aastaga võrreldes kasvas tulu kaubaveost 16% ja sõitjateveost 11%. 2011. aastal doteeriti sõitjatevedu 94 miljoni euro ulatuses, mis oli 11% enam kui aasta varem.