Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste AS ning tehnoloogiettevõtte R8 Technologies vahel sõlmitud lepingu kohaselt laieneb tehisintellektipõhine energiajuhtimine kõikidele Mainor Ülemiste hallatavatele ärihoonetele,  tuues kaasa olulise energiasäästu kokku ligemale 78 000 ruutmeetril kontoripindadel.

„Tänapäevaste hoonete juures on juba rajamishetkel energiatõhusus ning maksimaalne jätkusuutlikkus iseenesest mõistetavad eesmärgid, mida on rakendatud aastaid. Rohkemgi veel – tegemist on igapäevase standardiga. Näiteks viimati Ülemiste Citys valminud Alma Tominga maja on projekteeritud ja ehitatud vastavalt energia- ja keskkonnasäästlikkuse LEED kuldsertifikaadi nõuetele, roheenergiat kasutavale hoonele on samuti paigaldatud päikesepaneelid ning kasutatakse kaugkütte- ja jahutuse süsteemi. Üürnikudki eeldavad, et neile pakutavad büroopinnad on ressursse säästvad,“ selgitas Mainor Ülemiste AS juhatuse esimees Ursel Velve.

Ursel Velve sõnul on R8 ennetavalt reageerival digitaalsel energiajuhtimise süsteemil oluline roll ärihoonetes keskkonnasäästlike lahenduste saavutamisel, mis aitab samas ärilinnaku arendajal ka energiakulusid kokku hoida. Näiteks aitas digitaalne operaator eelmisel aastal kokkuvõttes säästa enam kui 200 000 eurot.

„Seetõttu laiendasime R8 tehisintellektipõhist energiajuhtimist kõikidele Mainor Ülemiste ärihoonetele – praegu on digitaalne operaator tegutsemas juba kahel objektil kogupinnaga 40 000 ruutmeetrit, millele lisandub peagi veel kolm hoonet, kus on kontoripinda kokku 38 000 ruutmeetrit,” ütles Ursel Velve. “R8 Technologies lahendus võimaldab meil korjata ja süstematiseerida tarbimisega seotud andmeid ning andmetest lähtuvalt teha ka tuleviku hoonete projekteerimise ja ehituse osas otsuseid.”

Ursel Velve lisas, et Mainor Ülemiste ja R8 Tehnologies omavad juba varasemast kokkupuutepunkti tehnoloogiaalase koostöö vallas, kui Ülo Pärnitsa stipendiumi pälvinud töö raames kasutati nutikaid energialahendusi hoonete sisekliima parandamiseks. 

R8 Technologies tegevjuht Siim Täkker lausus, et ettevõtte ärihoonete intelligentse energia- ja sisekliimajuhtimise tarkvara eesmärgiks on saavutada soovitud sisekliima minimaalsete kuludega. „Tegemist on kliendile loodud tööriistaga, et hoone töötaks efektiivselt ning automaatse andmetöötlusega kasutataks ära kõik endas peituvad võimalused. Lahenduse kasutusele võtmine on lihtne, kiire ja ei vaja üldjuhtudel täiendavaid investeeringuid,“ lisas ta. Proaktiivne energiajuhtimine lubab kokkuhoitud energia abil samuti panustada virtuaalse elektrijaama töösse ning seeläbi tagada ühtlasi energiajulgeolek kogu riigis.

Siim Täkkeri sõnul kasvab tippteadlaste arendatav ning  tehisintellekti baasil töötav R8 digitaalse operaatori kogemustepagas ajas pidevalt, mis võimaldab kinnisvaraga seotud andmeid üha rohkem ka väärindada, olgu siis tegemist veadiagnostika või hoonetega seotud investeeringutega. “Tänaseks on R8 lahenduse abil eri riikides asuvatel äripindadel nagu kaubanduskeskused, hotellid või büroohooned vähendatud kokku üle 30 000 tonni CO2 väljalaset, mis viib taas sammu lähemale erinevate rohe-eesmärkide täitmisel,“ märkis Siim Täkker.

Mainor Ülemiste AS on Mainor AS-i tütarettevõte, mille põhitegevus on Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendamine. Linnaku 36 hektaril on välja ehitatud 167 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda. See on koduks ligi 500-le ettevõttele ning töö-, õpi- ja elukeskkonnaks enam kui 14 000-le inimesele. 

R8 Technologies on tehnoloogiaettevõte, mis tegutseb energia ja kinnisvara sektorites. R8 Technologies on loonud hoonete intelligentse energiajuhtimise tarkvara, mille kasutusele võtmine on lihtne, kiire ja ei vaja täiendavaid investeeringuid. R8 Digitaalne Operaator on tehisintellekt, mis juhib kaasaegsete ärihoonete tehnosüsteeme, pidades silmas kolme põhiparameetrit – parem sisekliima, kõrgem energiaefektiivsus ning tehnosüsteemide pikaajalisus. R8 Digitaalse Operaatori keskmine saavutatud energiasääst on enam kui 20%.