Installatsioonivõistlusele laekunud 13 kavandi seast valis žürii võitjaks teose „Linn-masin“, teise ja kolmanda koha pälvisid vetikaid uuriv „Las Algas“ ja odrataime väärtustav „KA MA“. 

Tutvu võidutöödega.

„Konkursil osalenud 13 kavandit olid kõik omanäolised ja keskkonnasäästlikud, nii et võidutööde välja selgitamine oli paras töö. Lõpuks tõusid esile need, mis sobisid enim Rohelise pealinna kontseptsiooniga ning Linnahalli ümbrusega, pakkudes samas midagi uut ja värsket,“ ütles konkursi žürii esimees, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Mere äärde kerkiv „Linn-masin" (autorid Mariann Drell, Villem Sarapuu, Ruuben-Jaan Rekkor) väärtustab postmodernistlikku arhitektuuripärandit kaasaegses võtmes ning taaskasutab värskel moel kohapealseid heitmaterjale. Autorite sõnul on teose eesmärk jätkata ja rõhutada Linnahalli vormilist ja materiaalset reaalsust. Žürii tõstis esile kavandi vormilist tugevust, kontseptsioonilist selgust ja leidlikku materjalikasutust.

Teise koha pälvinud „Las Algas“ (autor Iiris Tähti Toom) uurib vetikate kasutusvõimalusi ja vastupidavust Eesti kliimas. Rahvusvaheliste kunstnike juhitud avalike töötubade raames valmiv multifunktsionaalne paviljon tutvustab vetikate rolli nii arhailistes ehitusviisides kui tulevikumaterjalides. Žürii hindas kõrgelt nii kavandi programmi, eksperimentaalsust kui materjalikäsitlust.

Kolmanda koha preemia võitnud „KA MA“ (autorid Triinu Amboja, Mari-Triin Kirs, Roosmarii Kukk) eesmärk on vähendada taimepimedust, tõstes esile arhailise odrataime olulisust ja mitme otstarbelisust. Odrapõhupakkidest loodud odragaleriis saab jälgida odrataimede tärkamist ning korraldada näiteks kogukondlikke pudru pühapäevi, tangu teisipäevi ja kama kolmapäevi. Žürii kiitis kavandi kontseptuaalset tugevust ja põhjalikku uurimustööd.

Tallinna linna poolt välja antav auhinnafond on 10 000 eurot. Installatsioonikonkursi võidutöö kerkib koos teiste „Rohejälje“ ruumisekkumistega Linnahalli piirkonda selle suve jooksul. Teos jääb antud asukohta vähemalt 2024. aasta lõpuni.

Konkursi eestvedaja ja võistlusülesande koostaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakond. Ideekonkurss lähtub Tallinna linnaruumikunsti põhimõtetest, Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 eesmärkidest ja arengustrateegiast „Tallinn 2035“. Võistlusülesanne on kooskõlastatud Tallinna Linnavalitsuse linnakunstikomisjoniga.

Võistluse žüriisse kuulusid abilinnapea Vladimir Svet, projekti „Rohejälg“ juht Hannes Aava, Tallinna Strateegiakeskuse linnakunsti kuraator Kati Ots, Eesti Kunstnike Liidu esindaja Anna Mari Liivrand, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi esindaja Johannes Säre ja  arhitektuuripraksise LLRRLLRR esindaja Laura Linsi.

„Rohejälg“ on üks Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 lipuprojektidest. Tallinn on seadnud eesmärgiks kaasata kogukondi rohkem linna arendamisesse, leida võimalusi roheinnovatsiooni toetamiseks ja rakendamiseks, arendada süsinikuneutraalset liikuvust ja ringmajandust, lähtuda linna arendamisel kestliku arengu põhimõtetest ning aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust. Soovime parandada tallinlaste elukvaliteeti ning luua parema linnaruumiga keskkonnasõbraliku linna.