Keskkonnainspektsioon  tuletab kalastajatele meelde, et alates 1. septembrist on meie siseveekogudel lõhe ja meriforelli püük keelatud. Enamikul jõgedel kehtib püügikeeld  30. novembrini, Jägala ja Pirita jõel kuni 31. detsembrini.

Erandina on võimalik püüda kalastuskaardi alusel meie suurematel lõhejõgedel - Narva, Purtse, Selja, Valgejõe, Jägala, Pirita ja Vääna jõel.

Kalade kudeagse rahu tagamiseks kudemise kõrgperioodil 15. oktoobrist kuni 15. novembrini ei anta kalastuskaarte lõhe ja meriforelli püügiks Purtse, Selja, Valgejõe, Pirita ja Vääna jõel.

Ajutistes püügikitsendustes on ka paar uut nõuet, mis puudutavad lõhe ja meriforelli püügil kasutatavaid vahendeid ja püügikoguseid.  

Nimelt on spinninguga püügil keelatud kasutada lanti ja lendõngega püügil kunstpeibutist, mille pikkus on suurem kui 18 cm ilma konksude ja neid hoidvate rõngaste pikkust arvestamata. Landi või kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel ei tohi konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

Kalastuskaardi alusel on lubatud ühel kalastajal püüda ööpäevas kaks lõhet või kaks meriforelli või üks kummastki liigist. See piirang ei kehti Narva ega Jägala jõel.

Lisainfot püügipiirangute ja kalastuskaartide väljastamise kohta saab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt www.envir.ee.

Ebaseadusliku püügi eest näeb seadus ette rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut.


Keskkonnainspektsioon teeb plaanilist järelevalvet kõigil veekogudel, võttes suurema tähelepanu alla tähtsamad lõhejõed. Sealjuures teeb inspektsioon koostööd ka teiste järelevalveasutustega.