Esmaspäeval, 2. veebruaril toimus Keskkonnaministeeriumis pressikonverents, kus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar ja tema asetäitjad tutvustasid tegevust alustanud Keskkonnaameti ülesandeid ja töökorraldust.

Andres onemar

Andres Onemar (foto: Katrin Lipp, www.bioneer.ee)

Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar ütles kohale tulnud ajakirjanikele, et esialgu ei pruugi asjaajamine kodanike jaoks lihtsamaks minna, kuid ajapikku hakkab lubade menetlemine toimuma kiiremini ja otsuste tegemine muutub selgemaks. Uue ameti loomise üks eesmärke ju oligi elanike ja ettevõtete jaoks keskkonnaküsimuste lahendamine ühe ameti põhiseks muuta.

Keskkonnaametiga ühendati keskkonnateenistused, riiklik looduskaitsekeskus ja kiirguskeskus.  Keskkonnaamet on jagatud kuueks regiooniks: Harju, Järva ja Rapla; Jõgeva ja Tartu; Hiiu, Lääne ja Saare; Pärnu ja Viljandi; Põlva, Valga ja Võru ning Ida-Viru ja Lääne-Viru regiooniks.

Regioonidel on kontorid kõi­gis maakondades ja need asu­vad seniste keskkonnateenistuste ja looduskaitsekeskuse piirkondlikes ruumides. Nii et aadressid ja telefoninumbrid jäävad samaks; endistes kohtades, kus töö käis enne, käib see ka edaspidi.

Ameti peakontor asub Tal­linnas Narva mnt 7a, endise looduskaitsekeskuse ruumides. Ka probleemidega tegelevad ametnikud jäävad enamasti samaks. Küll aga suureneb keskkonnaametnike vastutus, sest nad lahendavad kogu suure re­giooni probleeme.

15 maakondliku keskkonnateenistuse, riikliku looduskaitsekeskuse ja kiirguskeskuse ühinemisel loodud keskkonnaametis hakkab tööle 416 inimest. Koondada tuli 84 inimest.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul annab ametite ühendamine aastas rahalist kokkuhoidu 20 miljonit krooni.