Euroopa rohelise pealinna auhind on tunnustus keskkonnasõbralike linnaasumite esirinnas olevatele linnadele. Need linnad on teejuhtideks kõrgemate standardite seadmisel säästvas linnaarengus, kodanike soovidega arvestamises ja keskkonnaprobleemidele uudsete lahenduste väljatöötamises.

Kandidaatide esitamine Euroopa rohelise pealinna 2017. aasta konkursile lõppes 2014. aasta oktoobris.

Konkursile esitati järgmised linnad:

·         Bursa (Türgi)

·         Cascaisis (Portugal)

·         Cork (Iirimaa)

·         Essen (Saksamaa)

·         's -Hertogenbosch (Madalmaad)

·         Istanbul (Türgi)

·         Lahti (Soome)

·         Lissabon (Portugal)

·         Nijmegen (Madalmaad)

·         Pécs (Ungari):

·         Porto (Portugal)

·         Umeå (Rootsi)

 

Rahvusvaheline ekspertide rühm annab igale konkursis osalejale üksikasjaliku tehnilise hinnangu järgmise 12 näitaja alusel: linnaõhu kvaliteet; kliimamuutused, nende leevendamine ja nendega kohanemine; ökoinnovatsioon ja jätkusuutlik tööhõive; energiatõhusus; rohelised linnaalad, kus rakendatakse säästvat maakasutust; terviklik keskkonnajuhtimine; kohalik transport; loodus ja bioloogiline mitmekesisus; helikeskkonna kvaliteet; jäätmeteke ja -käitlus; reoveekäitlus; veemajandus. Pärast tehnilist hindamist valitakse teatud arv linnasid välja 2017. aasta tiitli kandidaatideks.

2015. aasta juunis kutsutakse väljavalitud linnad tegema ettekande rahvusvahelise žürii ees. Žürii hindab nende linnade pühendumist pidevalt keskkonnaalaselt täiustuda, tulevikueesmärkide edasipüüdlikkust, teabe edastamist linnakodanikele ning seda, kuivõrd need linnad võiksid olla eeskujuks parimate tavade edendamisel teistes Euroopa linnades. Lisaks sellele, et võitnud linn on inspiratsiooniks teistele, tõstab võit linna esiplaanile ning suurendab selle tuntust linnana, mida külastada, kus töötada, mängida ja elada.

Võitja tehakse teatavaks 2015. aasta juunis toimuval auhinnatseremoonial 2015. aasta Euroopa rohelises pealinnas Bristolis, Ühendkuningriigis.

Euroopa rohelise pealinna auhind loodi rohelise mõtteviisiga linnade algatusel. Esialgse mõtte käis välja endine Tallinna linnapea Jüri Ratas 15. mail 2006 Tallinnas toimunud kohtumisel, kus 15 Euroopa linna ja Eesti Linnade Liit kirjutasid alla ühisele vastastikuse mõistmise memorandumile sellise auhinna loomise kohta.

Alates Euroopa rohelise pealinna auhinna loomisest 2010. aastal on seda tiitlit kandnud seitse linna. Esimesena võitis auhinna Stockholm (Rootsi), seejärel 2011. aastal Hamburg (Saksamaa), 2012. aastal Vitoria-Gasteiz (Hispaania) ja 2013. aastal Nantes (Prantsusmaa). Praegune, 2014. aasta tiitliomanik on Kopenhaagen (Taani). 2015. aasta auhinda hoiab Bristol (Ühendkuningriik) ning annab selle 2016. aastal edasi Ljubljanale (Sloveenia).

Žürii koosneb järgmiste organisatsioonide esindajatest: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Regioonide Komitee, Euroopa Keskkonnaamet, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu – Jätkusuutlikud Kohalikud Omavalitsused, „Linnapeade pakti” büroo ja Euroopa Keskkonnabüroo.

Praegune Euroopa on peamiselt linnaühiskond – kaks kolmandikku Euroopa kodanikest elab linnas. Enamik meie ühiskonna keskkonnaprobleeme on seotud linnapiirkondadega, kuid just need piirkonnad suudavad ühendada jõu ja nõu selliste probleemide lahendamiseks.

Tallinn plaanib kandideerida 2018. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile.