Tänasest 4. novembrini toimub rohelise pealinna rahvakogu, mis hakkab arutlema ja otsima vastuseid küsimusele „Kuidas siduda Tallinna haljasalad ülelinnaliseks kutsuvaks tervikuks?“ Rahvakogu esimene nädalavahetus kulub teadlastelt õppimisele ja huvigruppide seisukohtade ärakuulamisele.

55-liikmeline rohelise pealinna rahvakogu kogunes esimest korda täna Fotografiskas. Esimesel nädalavahetusel saavad osalejad ekspertidelt ja huvirühmade esindajatelt rahvakogu katusküsimusega seotud teemadel võimalikult mitmekesised ja tasakaalustatud teadmised, et tekiks kindlustunne ja julgus ettepanekute sõnastamiseks.

„Tallinn on sel aastal Euroopa roheline pealinn ja millal siis veel, kui mitte nüüd koos oma kodanikega rääkida sellest, millisena näevad nemad meie linna rohelist tulevikku. Ma tänan neid 55 inimest, et nad on leidnud aega rahvakogus osaleda ja soovin neile palju sisukaid diskussioone. Ootan huviga, milliste ettepanekuteni jõutakse,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.                                                                                                                                                                    

Koos ekspertidega arutavad rahvakogu liikmed sellistel teemadel nagu kliimamuutused ja nendega kohanemise vajadus, looduse roll linnaruumis, kliimamuutuse mõju inimese tervisele ja heaolule ning linnastunud ühiskonna ruumilised valikud.

Huvigruppidest kohtuvad rahvakogu liikmed linnaruumi planeerijate ja loojatega ning linnaruumi kasutajate esindajatega.

Rohelise pealinna rahvakogu programm järgib rahvusvaheliselt väljakujunenud ülesehitust. 55-liikmeline rahvakogu koosneb 16-aastastest ja vanematest elanikest, kes moodustavad sotsiaalmajanduslikest ja geograafilistest aspektidest lähtuvalt Tallinna esindusliku valimi.

Rahvakogu koguneb taas järgmisel nädalavahetusel (14. ja 15. oktoober), mil toimuvad põhiarutelud ja ettepanekute sõnastamine. 4. novembril esitatakse ettepanekud hääletamisele ja iga vähemalt 80% toetusega ettepanek loetakse rahvakogu poolt vastu võetuks ja antakse üle Tallinna linnavalitsusele.

Rahvakogu on teadmistel ja aruteludel põhinev koosloome, kus otsuseid teeb elanikkonda esindav mini-avalikkus. Rohelise pealinna rahvakogu korraldamist konsulteerib DD sihtasutuse Demokraatiakeskus, kes arendab ja katsetab rahvakogu formaati kestliku arengu nimel.

Rohkem infot rohelise pealinna rahvakogu kohta leiab aadressilt greentallinn.ee/rahvakogu.