Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus korraldab 18.-26. märtsini üle Eesti huvilistele tasuta infopäevi. Infopäevadel tutvustatakse mahepõllumajanduse nõudeid, tunnustamise taotlemist ja mahetoetust.

Mahetoidu nõudlus kasvab iga aastaga. Maailmas oli 2008. aastal mahetoodete käive üle 50 miljardi Ameerika dollari, suurim toodete läbimüük oli Põhja-Ameerikas ja Euroopas.

Eestis suurenes kodumaiste mahetoidukaupade müügikäive 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga ligi 50% tänu mahetöötlejate arvu suurenemisele, töödeldud mahetoodete valiku laienemisele, kauplustes müügi suurenemisele ja toodete hinnatõusule.

Viimase aastaga on Eestis laienenud mahetoodete sortiment, samuti on juurde tulnud mahetöötlejaid ning suurenenud on mahetoidukaupade müügikäive. 2009. aasta lõpuks oli Eestis ligi 50 mahetooteid müüvat väikekauplust ja turuletti, lisaks 12 internetis toimivat kauplemissüsteemi ja müügivõrgustikku. Peale selle müüakse mahetooteid ka mitme suure jaekaubandusketi kauplustes. Eestis oli 2009. aasta lõpus 1278 mahetootjat ja üle 102 000 ha mahemaad (üle 10% kogu põllumajandusmaast). Lisaks on kontrollitud ligi 36 000 ha looduslikke korjealasid.

Mahepõllumajandusega alustamiseks on võimalik esitada tunnustamise taotlusi 12. aprillini. Taotlusi võtavad vastu Põllumajandusameti maakonna keskused. Mahetootmisega alustanud tootjatel algab üleminekuaeg, mis üldjuhul kestab kaks aastat. Mahetoodanguna saab müüa alles üleminekuaja läbinud maalt ja loomadelt pärit toodangut.

 Infopäevad:

18. märts Viljandi, Mainori kõrgkool, Tallinna 19/21
19. märts Valga Keskraamatukogu, Aia 12
22. märts Kuressaare, Ülikoolide Keskus, Pargi 5a
22. märts Võru, Mainori kõrgkool, Kreutzwaldi 34
23. märts Rapla, Raplamaa veterinaarkeskus, Kuusiku 6
23. märts Saku, Harju taluliit, Aasa 1
24. märts Paide, Mainori kõrgkool, Pärnu tn 54
24. märts Tartu, Tartu Teaduspark, Riia 181a
25. märts Rakvere, Nurga külalistemaja, Niine 4
26. märts Pärnu Maaparandusbüroo saal, Kerese 4

Lektorid on mahenõustajad ja kohalikud maheinspektorid. Toimumise aeg kell 10:00-14:15.  Infopäev on tasuta, vajalik eelregistreerimine 5662 0955, 742 2051 mahepm@gmail.com. Täpsema informatsioon infopäevade kohta www.maheklubi.ee/syndmused. Infopäevade tellija on Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.