Extinction Rebellion on korraldamas järjekordset meeleavaldust, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu metsa üleraiumisele Eestis. 18. juunil marsitakse Toompealt RMK hooneni, sealt Keskkonnaministeeriumi ette ja lõpuks Vabaduse platsile.

Tule rongkäigule Eestimaa metsa ja looduse heaks! Sinu kohalolek on jõud!

AJAKAVA:
16.00 Kogunemine Toompeal
16.20-16.30: Alustame rongkäiguga. Toompea -> RMK -> Keskkonnaministeerium -> Vabaduse Väljak: avalik arutelu: Mida saame teha, et lageraied keelustataks?

Mida kaasa võtta? Hea tuju, sõber, plakateid, lippe. 

Jalutuskäigu muusikalise poole eest hoolitseb Rythms of Resistance Tallinn.

Süsteem ei saa toimida ilma inimesteta. Kui süsteem hävitab looduskeskkonda, siis meie kodanikena peame sellele vastu astuma!

Eestimaal toime pandav ökotsiid tuleb koheselt lõpetada. Nõuame vabariigi valitsuselt korruptsiooni välja juurimist ja põhiseaduse täitmist!.

§ 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.

Kui 2007. aastal raiuti lageraiega ligi 3,5 miljonit tihumeetrit puitu, siis 2017. aastal ligi 9 miljonit tihumeetrit. Eesti puitu müüakse Lääne-Euroopasse, kus seda siis rohelise energia tootmise sildi all põletatakse

Riigikontroll* tuvastas juba 2010. aastal oma auditis, et Eestimaa metsa ei majandata jätkusuutlikult. Vabariigi valitus sellest auditi tulemusest ei ole hoolinud ning aastaks 2020 oleme jõudnud olukorda, kus valituse ning ametnike korrumpeerumist enam isegi ei üritata varjata. Näiteks võime tuua hetkel uue metsanduse aregukava protsessi ümber toimuva. Loe lähemal siit.

Elame ajal, kus valitseb loodusvarade arvelt rikastumise mentaliteet. Selline mõtte- ja käitumislaad peab asenduma jätkusuutlikumaga!

Oleme alati rahumeelsed ning seisame ökotsiidile vastu armastusega! Jaga infot ürituse kohta enda pere ja tuttavatega!


* Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesanne on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.