Tänavu laekus Keskkonnaministeeriumi korraldatavale “Aasta keskkonnateo” konkursile 29 tööd ja projekti peaaegu kõikidest maakondadest üle Eesti.

Keskkonnaministeerium korraldab "Aasta keskkonnateo" konkurssi alates 2004. aastast. Konkursil saab osaleda kolmes kategoorias: keskkonnategu, keskkonnateoke ja keskkonnategija.

Nagu varasematel aastatel, nii on ka tänavu kõige rohkem nominente “Aasta keskkonnateo” preemiale, kuhu esitati kokku 11 organisatsiooni ja isiku kandidatuur. Valdavalt on tegu projektidega, mille käigus korrastati jõgesid, puhastati metsa, rajati matka- ja terviseradasid või korraldati ühiselt jäätmejaamade ehitamist. Esmakordselt “Aasta keskkonnateo” konkursi ajaloos on sellel aastal esitatud ka kahe eraisiku kandidatuur.

“Aasta keskkonnategija” tiitlile kandideerib üheksa ettevõtet, mille tegevuses või tootmises lähtutakse keskkonna- ja loodushoiust ning säästva arengu põhimõtetest. “Aasta keskkonnategija” konkursi võitjad saavad osaleda Euroopa keskkonnaalasel konkursil „The European Business Awards for the Environment“ ja varasemad kogemused on näidanud, et Eesti ettevõtted on seal edukad olnud.

Üheksa tööd esitati ka töid laste- ja koolinoorte keskkonnahariduse vallas antavale “Aasta keskkonnateokese” auhinnale kandideerivad lasteaiad ja põhikoolid õuesõppe projektidega, aga ka gümnaasiuminoored mitmete keskkonnahoiuprojektidega.

Tööde hindamiseks moodustatud kaks komisjoni valivad võitjad välja 18. novembriks. Võitjate nimed tehakse teatavaks ja preemiad antakse üle 1. detsembril Estonia talveaias toimuval pidulikul üritusel.

Viimase 12 kuu jooksul parimate keskkonnategude ja keskkonnateokeste tegijate vahel jagatakse 80 000 krooni suurune auhinnafond. Keskkonnasõbralikke ettevõtjaid tunnustatakse aasta keskkonnamärgisega, mida selle saajal on õigus kasutada oma toodetel ja teenustel, rõhutamaks ettevõtte keskkonnasõbralikkust ja teavitades sellest nii ettevõtte kliente kui konkurente.

Keskkonnateo ja -teokese tiitlitele võis kandidaate esitada igaüks, lubatud oli ka enda kandidatuuri ülesseadmine. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte esiletõstmiseks saab ettepaneku teha kas ettevõte ise või erialaliit.

Selleaastane "Aasta keskkonnateo" konkurss toimub viiendat korda. Vaata ka http://www.envir.ee/keskkonnategu

Toimetas: Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonnaministeerium