Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) valis üheksandat korda aasta keskkonnateo ja keskkonnakirve, mis on eelmisel aastal enim keskkonda ja inimese elukvaliteeti mõjutanud tegevus või otsus. 2012. aasta parim keskkonnategu on Tartu valla initsiatiivil Äksi külla rajatud Jääaja Keskus. Keskkonnakirve pälvis Sindi paisu hüdroelektrijaama arendaja AS Raju.

Elutöö eest tunnustab EKO postuumselt loodusteadlast Ivar Puurat.

EKO tunnustab 2012. aasta parima keskkonnateoga Jääaja Keskuse rajamise eest Tartu valda. Tartu vald pälvis tunnustuse initsiatiivi eest kaasaegse loodusmuuseumi rajamiseks ja selle eduka elluviimise eest. Jääaja Keskus on praegu suurim ja moodsaim loodusmuuseum Eestis, mille rajamine oleks olnud jõukohane nii riigile kui ka mõnele suuremale linnale, kuid idee teostas maaomavalitsus. Alates avamisest juulis 2012 kuni tänaseni on keskust külastanud juba üle 75 000 inimese. See näitab, et loodusmuuseum on huvitav ja täidab olulist lünka Eesti looduse arengu tutvustamisel ja keskkonnahariduse edendamisel kooliõpilaste ja ka täiskasvanute hulgas.

Samuti märgiti keskkonnateo valimisel ära Leili Mihkelsoni blogi „Leili metsalood“, mis avab lugejale looduslähedasema vaatenurga ja lähenemise metsandusele tervikuna.

Keskkonnakirve pälvis Sindi paisu hüroelektrijaama arendaja AS Raju. Eesti suurimal vooluveekogudel oleval loodusalal - Pärnu jõe loodusalal on lõhe ja jõesilm Sindi paisu tõttu otseselt ohus ning jõe ökoloogiline seisund kesine. Arendaja plaanid näevad aga ette Sindi paisu säilitamise ning sellele hüdroelektrijaama rajamise, millel on Pärnu jõe veerežiimile, kalastikule ning looduskeskkonnale pöördumatult negatiivne tagajärg.

Elektrijaama rajamise ja töötamisega kaasnev suur veetarbimine ning veerežiimi kõigutamine toob kaasa Pärnu jõe vee-elustiku olukorra märkimisväärse halvenemise. Keskkonnakirve saajate kandidaatidena pakkusid Sindi paisu arendaja AS Rajule tugevat konkurentsi Jäätmekäitlejate Liit, kelle lobi survel on Konkurentsiamet teinud keskkonnaministeeriumile ettepaneku jäätmeseaduse muutmise algatamiseks kaotamaks piirangud jäätmete veo ja käitluse turgudel, millega kaasneks suur kahjulik mõju loodusele ja inimese elukvaliteedile ning Riigikogu keskkonnakomisjon koos Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga, kelle soovi suurendada oluliselt metsaveoautode kandekoormust pole põhjalikult uuritud keskkonnamõju seisukohast.

EKO tunnustab elutöö eest postuumselt loodusteadlast, keskkonnahariduse ja keskkonnateadlikkuse eestkõnelejat Ivar Puurat, kelle teadus- ja keskkonnaalane tegevus, panus keskkonnahariduse edendamisse ja teaduse populariseerimisse on olnud väärtuslik ning teed näitav.

EKO on avalikes huvides tegutsevate keskkonnaorganisatsioonide koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad 10 keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine, Säästva Eesti Instituut, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.