Viigerhüljes on arkitlise mere tulnukas, kes on eland meie randades niikuaua, kui seda randa siin olnud on. 

Harjumuspärasest naabrist on saanud aga kohati eksikülaline, Soome lahes elav vigri on viimase paari kümnendiga kaotanud oma endise väe.Tänaseks on lahte elama jäänud kunagistest tuhandetest veel neid vaid paarsada. Ometi on aga loom olnud kõigis laheäärsetes riikides range kaitse all!

Kui üks kaitsealune loom siiski hääbub on põhjust küsida - miks?

Tippkiskjad peegeldavad üsna hästi oma elukeskkonna seisundit ja sestap on ka see lahe viiger meile hoiatuseks - Läänemeri, kus see elukas on kümme tuhat aastat vastu pidanud ei ole enam puhast keskkonda eelistavatele elukatele soodne elupaik!

Osaliselt kliima, kuid suures osas ikka inimmõju tõttu - keemia, kalandus, laevaliiklus, mere väetamine ning puhkepaikade häirimine on ilmselt väikeste osadena panustamas viigri allakäiku.

Viiger sai 2014. aastal aastaloomaks kuna ka tema elupaik on võetud Soome Lahe aasta raames luubi alla ning soovime koguda ja jagada võimalikult palju teadusliku kaaluga teavet selle ujeda kiskja ja tema ahtaks jääva elupaiga seisundi kohta.

Merd mõjutab ühtemoodi nii Haapsalus kui ka Haanjas tehtud otsus või tegu, kuidas täpsemalt, seda saabki viigri abil uurida.