Põllumajandusministri määrusega kehtestati 40 uut kalaliigi nimetust, mida seni seadustes Eesti keeles välja ei olnud toodud. Seni võisid kaupmehed neile kaladele ise nimed panna.

Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna peaspetsialisti Vahur Võreli sõnul on paljud kaubandusketid ja kalatoodete tootjad viimastel aastatel hakanud sisse tooma uusi eksootilisi kalaliike. „Et neil aga eesti keeles kindlaid nimesid ei olnud, siis võiks üks kalaliik kanda erinevates poodides erinevat nime,“ põhjendas ta.

Uuteks liikideks, millel nüüd ka Eesti keeles ametlik nimi on, on näiteks Sinihai (Prionace glacua), Söödav rannakarp (Mytilus trossulus), Punasõrgvähk (Cherax quadricarinatus) ja veel 37 erinevat liiki.

Lisaks uutele liiginimedele täpsustatakse määruses ka informatsiooni, mis kala jaemüügi korral märgistusele või etiketile peab olema kantud. Lisaks liigi eestikeelsele nimele peab lõpptarbijale äratoodud olema ka tootmismeetod ja püügipiirkond. Tootmismeetodi all mõistetakse Võreli sõnul seda, kas tegemist on kasvanduses toodetud, avamerest või siseveekogust püütud liigiga.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas määruse „Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoodete väikesed tootekogused“ muutmise eelmisel nädalal.