KIKis tehtud  rahastusotsused toovad Ühtekuuluvusfondist
Eestisse 4,79 miljardit krooni, 36 rahastusotsuse kogumaksumus on 6,5 miljardit
krooni. Tehtud otsuste hulgas on ka Narva, Harku ja Kohtla-Järve suurprojektid,
mille rahastusotsused peab omalt poolt kinnitama Euroopa
Komisjon.

„Meil on väga hea meel, et nii suur töö sai tehtud,“ tõdes KIKi juhataja Kalev Aun. „Kui vaatame lisaks uutele otsustele ka eelmisel perioodil tehtut, siis on avanev pilt väga hea. Näiteks tegid mitmed selgi korral raha taotlenud piirkonnad vana perioodi toetuste eest valmis osa linna vee- ja kanalisatsioonivõrgust ning nüüd viiakse eelmisel perioodil alustatu lõpuni.“

Saadud toetus mõjutab rohkem kui 268 000 inimest, kelle kodudes tuleb kraanist varsti hea kvaliteediga vesi. Mitmel juhul hõlmavad suurema linna või piirkonna projektid ka seda ümbritsevaid külasid ja asulaid. Nii saavad näiteks Kohtla-Järve piirkonnale eraldatud toetuse najal puhtama kraanivee ka Jõhvi ja Püssi elanikud. Lisaks väheneb tänu paranenud reovee puhastamisele võimaliku keskkonnareostuse oht ning rahastusotsuse saanud projektid annavad tööd paljudele ettevõtetele.

„Loomulikult on rahastusotsused alles esimene samm pikal teel,“ sõnas hindamiskomisjoni esimees Hannes Aarma. „Nüüd tuleb toetusesaajatel kõik paberil plaanitu ka teoks teha. Narva, Harku ja Kohtla-Järve suurprojektide puhul tuleb muidugi ära oodata ka Euroopa Komisjoni heakskiit ning seejärel võivad ka seal tööd alata.“

Kokku esitati KIKile veemajanduse infrastruktuuri arendamise esimeses voorus 35 taotlust, kuid enne otsuste tegemist võeti üks taotlus tagasi. Kahe taotluse puhul on mõlemal projektil kaks toetuse saajat, mistõttu tehti 34 taotluse kohta kokku 36 rahastusotsust. Täpne nimekiri toetuse saajatest ning toetuse summadest on toodud KIKi kodulehel http://www.kik.ee/?op=body&id=79&art=215  

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ esimeses taotlusvoorus esitati KIKile kokku 35 taotlust. Veemajanduse projektide rahastamiseks on Ühtekuuluvusfondist perioodil 2007-2013 kavandatud 6,4 miljardit krooni.