64 Võrumaal elavat või piirkonnaga seotud inimest andis halduskohtu otsustada ühiskaebuse valitsuse plaani vastu laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja, nõudes selle tühistamist.

  • Bioneeri uudised
  • 25. detsember 2023
  • Foto: Metsaraie Nursipalu harjutusvälja laiendamise piirkonnas Juba küla lähistel / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

"Inimesed nõuavad valitsuse 20.10.2023 korralduse "Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine"  tühistamist," teatas MTÜ Meie Nursipalu.

Ühing rõhutas samas, et neil oli vaid kaebuse esitamisel koordineeriv roll ja tegemist on eraisikute kaebusega.

"Kuna kohtuskäik on kallis ja paljudele käiks üksi õigusbüroo palkamine üle jõu, siis võtsid inimesed MTÜ-ga ühendust ja otsustati teha ühiskaebus," lisas ühing.

Kaebajaid esindab Henno Nurmsalu.

"Tegemist on ühe suurima ühiskaebusega läbi aegade. Kohtusse on pöördunud inimesed erinevaist paigust, sest harjutusväljalt kostvad plahvatused ja kahurikõmin segavad ja häirivad tugevalt igapäevast elu," lisas ühingu esindaja.

Kaebajate hinnangul on mürast juba praegu, kus ei ole uusi ja võimsamaid relvaliike veel kasutusele võetud, häiritud vähemalt 30 000 inimest, see on suur osa Võrumaa 35 000 elanikust ning üksnes Võrumaa kaugemates nurkades Missos ja Luhamaal ei ole suurt häiringut.

"Võrumaale kavandatav harjutusväli on ebaproportsionaalselt suur ja kõigi planeeritud tegevuste ellu rakendamisel lüüakse  segi kogu senine Võrumaa elukorraldus," teatas ühing.

MTÜ Meie Nursipalu on sellel aastal algatanud kaks kohtuasja. Maikuus läks kohtusse 20 kaebajat, üks neist MTÜ, seal olid kaebajad põhiliselt harjutusvälja alale jäävad inimesed ja vahetud naabrid. Oktoobris kaebas MTÜ kohtusse keskkonnaameti seoses Rõuge jõele rajatava sillaga. See asi on hetkel kohtus menetlusse võetud.