Aegna saare loodusmaja kutsub haridusasutusi osalema tasuta õppeprogrammides, registreerimine loodusmaja kompleksi broneerimiseks on juba alanud.

  • Keskkonnaharidus
  • 17. märts 2022
  • Foto: Aegna loodusmaja / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Aegna loodusmaja pakub õppeasutustele 12 erinevat loodusõppe programmi, kust leiab sobiva kõigile vanuserühmadele lasteaiast gümnaasiumi lõpuklassini. Õppepäev keskendub peamiselt vahetule kokkupuutele loodusega, selle uurimisele ning vaatlemisele,“ selgitas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Elena Sapp. „Lapsed saavad olla õues ja loodust vahetult uurida, tehakse lihtsamaid vaatlusi ning viiakse läbi praktilisi tegevusi. Teemade seas on tutvumine saare omapära ja sealsete elukooslustega, orienteerumine kaardi järgi, tegelemine mereprügi probleemiga ja palju muud põnevat ja harivat.“

Õppeprogrammid on õpilastele tasuta, kuid vajalik on eelnev broneering Aegna loodusmaja kodulehe kaudu.

Aegna loodusmaja teenuseid saab kasutada 1. maist kuni 30. septembrini, koos majutusega saab maja broneerida 1. juunist kuni 31. augustini. Eelistatud on Tallinna haridusasutuste taotlused loodushariduse alaseks õppetööks ja Päästeameti taotlused õppuste korraldamiseks.

Tallinna munitsipaalharidusasutused saavad linnalt taotleda ka Aegna loodusmaja õppeprogrammides osalemiseks tehtud veetranspordi kulude hüvitamist. Veetranspordi kulude hüvitamise korra alusel tasub kulud esmalt haridusasutus ise ja esitab seejärel taotluse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. Hüvitise suurus taotleja kohta on kuni 900 eurot või kuni 13 eurot õpilase kohta ühe hooaja jooksul. Veetranspordikulu hüvitamise taotlusi ja kuludokumente saab esitada kaks korda aastas 20. juuni ja 31. oktoober.

Keskkonnahariduslikud tegevused on rohelise mõtteviisi edendamisel võtmetähtsusega ning Tallinn pakub neid igas eas linlastele, eriti aga lastele ja noortele. Aegna loodusmajas viiakse õppeprogramme läbi juba alates 2009. aastast.