Tallinn sai toetust Kesk-Läänemere programmist ning kavatseb Aegna saare muuta nutikaks säästva loodusturismi sihtkohaks. Sihtgrupiks on eelkõige välismaine turist, projekti lõpptähtajaks on paika pandud 2021. aasta kevad.

Kaheaastase projekti eelarve on 215 000 eurot, millest toetusena saadi 183 000. Projekti lõpuks peab Aegna olema arendatud uueks turismisihtkohaks, kasutatud nutikaid lahendusi saare looduse säästmiseks ja külastajakogemuse tõstmiseks ning arendatud saarelist ettevõtlust, kirjeldas Tallinna finantsteenistuse välisprojektide kompetentsikeskuse juhtivspetsialist Kristel Kibus.

"Selleks, et oleks võimalik ökoturismi nõudeid täita, korrastatakse Aegnal ka jäätmemajandus ja parandatakse külastajataristut," ütles Kibus

Projektiga töötatakse välja ka linnaliste saarte turismikontseptsioon ja käsiraamat. Teine samas projektis osalev saar on Vasikkasaari Helsingis. "Neid kahte saart turundatakse kui loodusturismi uusi nutikaid ja ökoloogiliselt jätkusuutlikke ökosaarte näiteid," ütles Kibus, kelle sõnul saavad mõlemal saarel olema uued nutikad lahendused, uued marsruudid, uued teenused, hariduslik teave ja võimalused turistidele.

Kuivõrd oodata on turistide arvu märkimisväärset kasvu, siis peab mõtlema, kuidas Aegna saare looduskeskkonda võimalikult vähe kahjustada. Kibus nimetab seda eesmärki "nullkahjuks". "Seda tehakse kahjulike mõjude minimeerimise meetodite väljatöötamise ja maksimaalse haridusliku ja meelelahutusliku positiivse mõju abil külastajate jaoks," selgitas ta.

Tuleviku sihtgrupiks nimetas Kibus välismaist turisti. "Projekti sihtgrupp on pigem välismaalased, kuid tänu sellele projektile on ka eestlastest külastajate jaoks loodud samad võimalused kui välismaalastele," ütles ta.

Selleks, et turisti saarele viia, peab kindlasti tihedamaks laevaühendust. Praegu on Tallinna-Aegna laevaliin hooajaline ning reisijaid teenindatakse mai keskpaigast kuni septembri keskpaigani. Näiteks tänavu on plaanitud laevaliin käima panna 17. maist.

"Ligipääsetavuse parandamine on osa projekti tegevustest ning kindlasti me loome täiendavaid võimalusi külastajate pääsemiseks saarele. Ühe võimaliku lahendusena on laual ka laevagraafikute tihendamine," rääkis Kibus.

Praegune saare külastajate arv aastas jääb Kibuse sõnul hinnanguliselt 6000 ja 7000 inimese vahele. "Liinilaevaga sõidab suvehooajal umbes 5000 inimest, sellele lisanduvad oma veesõidukitega saarele tulnud," ütles ta.

Aegna kuulub administratiivselt Tallinna Kesklinna linnaosa haldusalasse. See on Tallinna ainuke meresaar. 2017. a seisuga oli saarel 11 püsielanikku.