„Ah soo!” - just sellist nime kannab Eestimaa Looduse Fondi üheksast õppefilmist koosnev seeria, mis mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke. Filmide valmimist toetasid LIFE-programm ja KIK.

Filmides astutakse koos soosõber Siimuga mitmesse Eesti sohu, uuritakse turvast nii geoloogi, bioloogi kui arheoloogi pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad soohirmud ning miks on tarvis soid hoida ja taastada. Ühtlasi tehakse puust ja punaseks, mis üldse on soo ning millised on erinevad soo tüübid.

Kõik filmid leiab ELFi soode lehelt: