Ringmajandusettevõte FudLoop OÜ alustas annetuste kogumist, et piloteerida Tallinnas oma toidujagamiskappide lahendust.

Pilootprojekti eesmärk on vähendada kodumajapidamistes, jaekaubanduses ja toitlustusettevõtetes tekkivat toidukao ehk raisatud toidu hulka. Tänu FudLoopi kappidele ei lõpeta söömiskõlblik toit prügikastis, vaid inimeste toidulaual.

Toidujagamiskappide kaudu jagatav toit on klientidele tasuta, sinna on võimalik inimesel nii toitu annetada kui ka sealt toitu saada. Kapid on varustatud külmikutega, et tagada eritemperatuuri vajavate toiduainete säilimine. Esimesed kaks toidujagamiskappi plaanib ettevõte püsti panna Tallinnas Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas.

Annetusi kogub ettevõte kappide ehitamiseks ja toidu päästmisega seotud kulude katmiseks. Annetusi toidujagamiskappide rajamiseks saab teha FudLoop OÜ arvelduskontole:

Pank: Swedbank AS
Konto number: EE132200221077188828
Annetuse saaja: Fudloop OÜ
Selgitus: Annetus

FudLoop OÜ registreerib end toidukäitlejaks, toidu kogumise ja jaotamise protseduur vastab Eestis kehtivale seadusandlusele.

Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu põhjal on teada, et Eestis tekib aastas hinnanguliselt 84 000 tonni raisatud toitu ehk toidukadu. Eestis elab absoluutses või suhtelises vaesuses üle 300 000 inimese. Toidu raiskamine on globaalne probleem, mille vähendamine pidurdaks kasvuhoonegaaside heidet ja kahandaks erinevate ressursside – maa, vesi, energia – raisku minemist.