MTÜ Loodusajakiri annab välja ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont. Kuna iga ajakirja väga oluline osa on selle kaanekujundus, soovime saada tagasisidet, et vastata  lugejate ootustele. 21. märtsini saab osaleda hääletusel, kus igaüks saab valida oma lemmiku eelmisel aastal ilmunud ajakirjade esikaante seast.

Hääletada saab meie kodulehel www.loodusajakiri.ee. Iga ajakirja esikaantest saab valida ühe lemmiku. Väga oodatud on ka ettepanekud ja kommentaarid, mida saab vabas vormis kirjutada küsitluse lõpus olevasse lahtrisse. Kõigi hääletajate vahel loosime välja kolm ajakirjade aastatellimust.

MTÜ Loodusajakiri on alates 2001. aastast andnud välja ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets, Horisont ja Loodusesõber, venekeelset kogumikku Gorizontõ Estonii, artiklikogumikku „Lehed ja tähed“, „Looduse raamatukogu“ väljaandeid, loodushäälte heliplaate ja loodusäppe. Loodusajakirja tegevust toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium.