Konkursil „Ajujaht 2012“ anti Tartu linna eriauhind võistkonnale nimega Dolphin, mille äriidee on toota uppumatuid väikelaevu. Auhinnalise meeskonna võtmeliikmed on Richard Murutar, Johan Rannast, Kalev Essenson ja Peeter Rebane.

„Ajujaht“ on Eesti suurim ettevõtluskonkurss, mis edendab Eesti noorte ettevõtlikkust ja aitab luua uuenduslikke ja teadusmahukaid ettevõtteid. Suurendamaks ettevõtlusaktiivsust ka Tartu noorte seas, on Tartu linnavalitsus selle konkursi üks toetaja. Konkursil antakse välja eriauhind Tartu linnas uuendusliku ja kõrgeima rakendusväärtusega ettevõtte loomiseks.

Tutvu Ajujahi varasemaid hooaegasid tutvustavate artiklitega Bioneeris!