Eestimaise kontserni Alexela eelmise majandusaasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus pea 10 miljoni euroni, langedes eelneva perioodiga võrreldes vaid 400 000 euro võrra. Ehkki koroona esitas kontsernile igapäevatöös tugeva väljakutse, hindab grupi juhatus sellega hakkama saamist heaks. 2021 aasta eesmärgiks on sihikul turuosa ning majandusnäitajate kasv läbi parema kliendikogemuse ja väärtuspakkumise.

  • Majandus
  • 19. juuli 2021
  • Foto: Alexela logo restorani Tikupoiss katusel. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Mullune majandusaasta esitas Alexela grupi laia spektrisse kuuluvatele ettevõtetele energia-, metalli- ja põlevkivitööstuse valdkonnas korralikke väljakutseid. „Koroonapandeemia mõjutas meie kõigi elusid senikogematul moel ja mastaabis. Üritasime heitlikest aegadest hoolimata püsida oma kinnitatud pikaajalise strateegia kursil, hoida oma inimesi ning otsisime kõigele vaatamata arenguvõimalusi, mida muutunud olud pakkusid,“ ütles Alexela grupi tegevjuht Andreas Laane mulluse majandusaasta iseloomustuseks.

„Finantsiliselt saame tõdeda, et suutsime kohaneda COVID-19 kriisiga edukalt. Olime küll sunnitud vähendama märgatavalt töötajate arvu, ent suutsime vältida oma tehaste, tootmiste ja kaubanduste sulgemisi. Siiski, kriisile omaselt ei saa majandusaasta kõiki konsolideeritud näitajaid üleliia positiivseteks pidada, ent kulumieelse ärikasumiga võime pika koroona-aasta valguses rahule jääda“ lisas ta.

 

Alexela kontserni metalliettevõtted Tiki, Zincpot ja Kohimo

 

„Meie Tiki haagistest rääkides, siis haagiste puhul tekkis väga loogiliselt koroonalaine algul esmalt nõudluse kiire kukkumine, misjärel juba järsk tõus, sest inimesed liikusid linnadest maakodudesse ja kaasa soetati või sooviti võtta paate, ATV-sid, lihtsalt järelhaagiseid, millega remondikraami vedada jms. Nõudluse kasvupiik ei ole muide tänaseni langenud, vaid kestab siiani. Seda kõikidel Skandinaavia turgudel. Mureks on olnud muidugi materjalide kättesaadavus, aga sellest hoolimata õnnestus meil 2020. aastal toota ja müüa rekordarv Tiki haagiseid,“ rääkis Andreas Laane. Laane lisas, et mullusel majandusaastal otsustati Tiki puhul teha investeering regiooni suurima vaakumvormimise seadme ostmise kasuks, millega hakatakse tootma haagiste plastkaasi, ka alustati soojakhaagiste tootmist ja võeti kasutusele siinse regiooni suurim painutusrobot.

Tsinkimise mahtude puhul tõdes Laane, et need on olnud stabiilsed ning ei ole saanud koroonast räsitud. Alexela grupi tütarettevõte Kohimo, mis on Eesti parim ekspert suuremahuliste mahutite ehitamises on oma toodanguga soomlastele silma jäänud. „Kohimo on aktiivselt uusi kliente otsinud ja leidnud sh ühe suurima tööstusgigandi Soomes, kelleks on Wärtsila. Wärtsilale oleme tarninud ka esimesed keerukad tooted. Mida ma saan öelda, siis kõikides Alexela grupi tööstusettevõtetes on tegeletud intensiivselt toomisprotsesside automatiseerimisega ja sellesse oleme omajagu raha paigutanud. Olulise ja innovatiivse teona toon meie mullusest majandusaastast välja kindlasti Tiki rendilahenduse, mille abil on haagiste laenutamine üle-eestiliselt väga mugavalt kättesaadav ja seda ilma igasuguse paberimajanduseta kasutades vaid Alexela Haagis äppi,“ rääkis Alexela grupi tegevjuht lähemalt eelmisest majandusaastast.

 

Alexela grupi tütarettevõte Kiviõli Keemiatööstus

 

Kiviõli Keemiatööstuse puhul teeb Alexela aktiivselt tööd tehase uuendamisega. Suurtööstusena omab KKT vaieldamatult laialdast keskkonnatoimet ettevõtte lähipiirkonnas nii tooraine kaevandamise kui ka ümbertöötlemise käigus. Ettevõtte eesmärk on töötada vastavuses keskkonnanormidega, ning keskkonnamõjude vähendamine ja keskkonnariskide maandamine on jätkuvalt väga tähtsal kohal.

„Igas me ettevõttes on investeeringud suunatud eelkõige keskkonnasäästu minimeerimaks sedasi kontserni keskkonnamõjusid nii kohe kui tulevikus. Keemiatööstuses käib praegu näiteks gaasigeneraatorite kapitaalremont, alustatud on uue tuhaärastussüsteemi ehitamisega generaatorihoone juurde. Ühtlasi planeerime Kiviõli Keemiatööstuse territooriumile päikesepargi rajamist,“ nimetas Andreas Laane näiteid, millega Alexela oma jalajälje vähendamise nimel tegeleb.

2020. aastal teostati ja alustati mitme olulise keskkonnaprojektiga. Koos sooviga parandada Kiviõli linna keskkonnaseisundit ning tagamaks gaasigeneraatorites põlevkiviõli tootmisrežiimi näitajad alati stabiilsena ning toota soojuselektrijaamale uttegaasi püsiva kvaliteediga talvel, investeeris KKT maagaasitaristusse. Selle tulemusena saab hoiduda tipukülmade puhul põlevkivi põletamisest katlamajas ning seeläbi parandada märgatavalt välisõhu kvaliteeti.

Kokku investeeriti 2020. aastal Kiviõli Keemiatööstuses 5,7 miljonit eurot, mis on viimase viie aasta suurim summa. Investeeringud jätkuvad olulises mahus ka järgnevatel majandusaastatel. Tuleviku vaates on olulisim koostöö algus Viru Keemia Grupiga töötamaks välja jäätmete utiliseerimise seadme KKT poolt kasutatava tahkesoojuskandja (TSK) tehnoloogia baasil, millega töödelda ümber Eestis tekkivad rehvi-, plasti- ja õlijäätmed. „Plaani realiseerimise edukus sõltub suuresti saadavatest keskkonnalubadest ning seega riiklikust administratiivtõhususest, mis seni on paraku olnud madal,“ nentis Alexela grupi tegevjuht.

Alexela grupp on tööandjaks rohkem kui 1000-le inimesele üle Eesti. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas, ühtlasi toodab Alexela grupp Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus siinsest toorainest taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi. Ka arendab Alexela grupp pump-hüdrosalvestit ehk Energiasalve Paldiskis. Viimane annab võimaluse salvestada tekkivat päikese- ja tuuleenergiat nendeks tundideks ja päevadeks, kui roheenergiat ei teki piisavalt.