Alexela startis üle-eestiliselt oma 20s teenindusjaamas haljastusprojektiga, mille eesmärk on toetada elurikkuse laialdasemat propageerimist kogukondades ja looduslikku mitmekesisust soosivat lähenemist. Pilootprojektis osalevate tanklate haljasalad saavad putukatele „drive in“ esindusteks, mis tähendab omakorda, et tanklaid ümbritsevaid rohealasid ei niideta rohkem kui kaks korda aastas.

„Küsimus pole suurtes tiigrihüpetes, mõistlik on käia tihedate tibusammudega, et me evolutsioon oleks igatunnine ja igapäevane,“ sõnas energiaettevõtte AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson ettevõttes alustatud elurikkuse projekti kohta. Ta lisas, et ühekorraga maailma mõistatusi ära ei lahenda, see on selge, kuid tähendas muutuste juhtimise olulisust. „Miks me rohelisusega tegeleme – põhjus lihtne. Et olla edukas, tuleb olla jätkusuutlik. Seda saab olla siis kui keskkond sinu ümber säilib ja muutused ei põhjusta kahju. Juba mõtteviis, kuidas tänases muutuvas keskkonnas hakkama saada loob uuenduslikkust“.

Alexela keskkonnajuht Terje Luure, kes elurikkuse projekti veab, märkis, et Alexelas on keskkonnahoiualaseid tegevusi palju. „Me ei oska neist ehk kõlavalt ja piisavalt rääkida. Kas või meie oma Alexela veepudelid on toodetud taaskasutatavast plastist. Ühekordsete kohvitopside ringluse vähendamine võimaldades kohest soodustust oma topsiga ostes. Kütuseveod teostame LNG-l ja CNG-l töötavate veokitega. Elektriautode laadimistaristu arendamine. Need väikesed ja suuremad sammud ongi uuenduslikkuse ust paotavad tegevused. Innovatsioon kui võib. Oma arengus pooldame ja investeerime sellesse, et muutused oleksid väiksema keskkonnajalajäljega ja isegi kliimapositiivsed.“

Ettevõtte keskkonnajuht lisas, et elurikkuse propageerimine on loogiline jätk Alexela keskkonnahoiualastes tegevustes. „Kuna Alexela on esmatarbe teenuse osutaja, on meie jaamade külastatus ja kokkupuutepunkt sõnumi leviks laiaulatuslik. See omakorda võimaldab teadvustada laiemalt kaasaegset, keskkonda säästvamat ning liigirikkuse levikut soosivat lähenemist ka väiksemate haljas- ja rohealade vaates,“ lausus Terje Luure.

 

Elurikkuse pilootprojekt hõlmab 40 000 ruutmeetrit

 

Pilootprojektis osaleb Alexela 39st teenindusjaamast 20. Kõigis, ka pilootprojektis osalevates 20 teenindusjaamas, jäävad mõistetavalt kehtima ohutusnõuded niitmistingimustele. Selleks on niitmisperioodil igakuist niitmist vajavate kütusemahutite, täitekastide, tankurite ümbrused 1,5 m ulatuses ja ohutusvallide nõlvad külgedelt ning pealt. Elurikkuse projekti rohealasid niidetakse pärast õitseperioodi lõppu ja lehtede langemise ajal. Pilootprojekti eesmärk on panustada kohalikes kogukondades elurikkama looduskeskkonna ja putukakoosluste tekkesse.

Pilootprojekt on jagatud nelja etappi, viieaastalise kestvusega lumest lumeni. Piloodis osalevad kogukondlikud teenindusjaamad on: Harjumaal kaheksa kohvik-poe ja automaatjaama roheala (Riisipere, Peterburi tee, Väo, Jüris kaks kohta, Kuusalu ja Haru tee), Lõuna-Eestis Tartumaal Laeva ja Riiamäe kohvik-poodide roheala, samuti Otepääl, Jõgeva maakonnas Põltsamaa kohvik-pood, Haapsalus kaks kohta, Pärnumaal Halinga, Saaremaal Orissaare kohvik-poe roheala ja Muhus asuva Alexela automaatjaama roheala.

Elurikkuse projektis osalevad tanklad tunneb ära vastava märgistuse järgi. Nimelt on loodud tähised, mis viitavad niitmata aladel putukate „drive-in“ esindusele. Kokku on projektis osalevate teenindusjaamade niitmata jäetav rohealade kogupind 38 220 ruutmeetrit.

 

Alexela eesmärk on ambitsioonikas – 2030 saavutada süsinikneutraalsus

 

Algatatud elurikkuse piloodile on innovatsiooniprojektidena energiaettevõte AS Alexelal juba esimesed päikesepargid ette näidata, plastikuvaba Kodukaart ehk kliendikaart on kolinud äppi. Haagise renditeenus on üle-eestiliselt paberi- ja kontaktivaba, äpipõhine. Aastaid kestnud jätkusuutlike kütuste tanklataristu arendamine – surugaasi (CNG), surubiometaani (Alexela biometaanitehased Vinnis, Oisus, Ilmatsalus) ja veeldatud maagaasi (LNG) tanklate rajamise näol. Lisaks elektriautode laadimispunktide laiendamine. Kogukonnaprogramm, millega liitunud panustavad koos Alexelaga igalt tangitud kütuseliitrilt puufondi Eesti metsastamiseks. Samuti arendab Alexela koos kahe Eesti ettevõtte Sunly ja Vooluga Paldiskis, Väike-Pakri poolsaarel 500 MW vesisalvestit Energiasalv. Vee juhtimisel Paldiski lahte või tagasi saaks katta praegu poole Eesti majapidamiste elektrivajadusest.