Neljapäeval, 13. mail algab uuringu TEAN ja OSKAN prooviküsitlus, mille käigus küsitletakse 16-65 aastasi inimesi seitsmes maakonnas. TEAN ja OSKAN on kõige laialdasem täiskasvanute oskuste uuring, mis Eestis kunagi on läbi viidud.

Uuringus osaleb 26 (peamiselt OECD) riiki, sh Austraalia, Jaapan, Kanada, Korea, USA, Venemaa ja enamik Euroopa Liidu riike.

Eestis pole varem täiskasvanute oskusi mõõdetud, küll on analoogne PISA uuring läbi viidud õpilaste hulgas, kus Eestil on väga head tulemused. TEAN ja OSKAN uuringu üks põnevamaid tulemusi on, kuidas me paistame välja maailma arenenud riikide hulgas. Kõige olulisem on aga info selle kohta, kus ja kuidas meie täiskasvanute oskused arenevad, kui palju on oskuste tase seotud formaalse kooliharidusega, hilisema töö, koolituste ja koduse keskkonnaga.

Minister Tõnis Lukas rõhutas kõigi sammude loogilist sidet: "Praegu teeme Eestis võimalikult palju samme selleks, et vähendada tööpuudust ja anda võimalusi inimestele elukestvas õppes osaleda ning kutsuda kõiki üles sellega aktiivselt tegelema. Pean silmas eelkõige tuhandetele inimestele avatud tasuta täienduskursusi kutsekoolide ja rakenduskõrgkoolide juures ja sellest kevadest käivitunud riiklikke programme TULE ja KUTSE, mille kaudu toetatakse rahaliselt neid, kes oma katkenud õpinguid vastavalt kõrg- või kutsekoolides jätkavad."

Lukas lisas: "Seega oleks just praegu tark liituda rahvusvahelise uuringuprogrammiga, et saada tehtu tulemuslikkusest ka adekvaatset pilti."

Kutse prooviküsitluses osaleda saadetakse 3300 inimesele 7 linnas (Tallinna, Haapsalu, Kiviõli, Narva, Paide, Püssi ja Võru) ning 8 vallas (Aegviidu, Ambla, Are, Halinga, Sauga, Tapa, Viimsi ja Väätsa). On väga oluline, et kõik kirja saanud inimesed leiaksid võimaluse vastamiseks, kuna nende mitteosalemisel jäävad ka tuhanded teised, keda nad esindavad, uuringust välja. Küsimustiku täitjad saavad tänutäheks ka väikese kingituse – võimaluse tellida omal valikul ajakiri 2-12 kuuks.

Eestis viib uuringu läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Statistikaametiga, uuringut finantseerib Euroopa Sotsiaalfond programmi PIAAC-Eesti raames.