Keskkonnaministeeriumi välja kuulutatud avatud riigihanke Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemiseks võitis Skanska EMV, kellega ministeerium sõlmis tööde teostamiseks lepingu. Prügila sulgemine maksab 51,2 miljonit krooni ning töid rahastab sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Hankes osales kaheksa pakkumust, mis kõik kvalifitseerusid. Neist kõige odavama pakkumuse esitas Skanska EMV.

Ligikaudu 20 ha suuruse prügila-ala keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks suletakse õlitootmisjääkide pigijärved, kujundatakse laugemaks jäätmemäe järsud nõlvad, rajatakse vettpidav kattekiht, haljastus ning pinna- ja nõrgvee kogumise ja pumpamise süsteemid.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 näeb ette jäätmetekke vähendamise ja jäätmekäitluse korrastamise ning ka jääkreostuse vähendamise. Nende eesmärkide täitmine on otseselt seotud põlevkivi poolkoksi prügilate sulgemise ning neist tuleneva keskkonnaohu vähendamisega.

Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahelistel ühinemisläbirääkimistel on Eesti lubanud Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilad, sealhulgas Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila, sulgeda hiljemalt 16.juuliks 2013. See nõue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest.

Kiviõli poolkoksi prügila sulgemistööd on kavandatud lõpetada 2012. aasta lõpuks.