Rahvusvahelisel veepäeval algas keskkonnahariduslik võistlus “Läänemeri muutustes”, mi son mõeldud 16-18 aastastele noortele Eestist, Lätist ja Soomest.

Võistlusest osa võtjad teevad Läänemere kaldal või selle vesikonnas viie nädala jooksul igal nädalal ühe foto, mile tulemusena valmib viiest pildist koosnev seeria.

Pildiseeriale lisatakse ingliskeelne tekst, kus kirjeldatakse Läänemerega seotud valitud asukohas ilmnenud muutusi nagu kevade saabumine, majandustegevusest põhjustatud muutused, suurvesi jms.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. mai 2011. Tööde hindamisel on peamiseks kriteeriumiks nende sisu: oskus näha muutusi, keskkonnakaitselisi aspekte, võimalikke ohtusid, mis mõjutavad valitud asukohal Läänemerd.

Võistluses osalenud tööd avaldatakse võistluse kodulehel. Iga riigi parim võistkond kutsutakse keskkonnalaagrisse “Kunst ja keskkond”, mis toimub Eestis 2011. aasta augustis. Et võistluse keskmeks on foto, siis keskendub ka kokkutulek loodusfotole.

Võistlus on osa rahvusvahelisest projektist “Baltic Sea Challenge – Cities for the Healthier Sea”. Projekti ideeks on levitada Eestis ja Lätis soomlaste head kogemust Läänemere kaitse kava koostamisel ja elluviimisel.

Projektis osalevad partnerid Soomest, Lätist ja Eestist, projekti juhib Helsinki linna keskkonnaamet, tegevusi rahastab osaliselt Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA programm 2007-2013.