Eestimaa Looduse Fond (ELF) annab teada, et konkurss 2009. aasta Noore Looduskaitsja
Auhinnale kestab veel nädala. Tähtaeg on 15. märts, siis teeb žürii esitatud kandidaatide
seast oma valiku, välja antakse auhind Looduse Aasta Foto 2009 tseremoonial 19.aprillil.
Auhinna rahaline suurus on 10 000 krooni.

Auhinnale saavad kandideerida Eesti looduskaitsjad, kes:

- on nooremad kui 35 aastat passi järgi või enesetunde alusel;
- võivad töötada nii riiklikus, era- kui ka mittetulundussektoris, samuti vabatahtlikuna;
- omavad väljapaistvaid saavutusi Eestimaa looduse kaitsel.

Kandideerida saab nii enda nimel kui ka esitada kellegi teise kandidatuuri. Kandideerimiseks saatke avaldus kuni 15. märtsini (k.a.) koos põhjendusega ELFi e-postiaadressile elf@elfond.ee .

Avalduses tuleb märkida:

- kandidaadi ees- ja perekonnanimi
- vanus
- töökoht ja/või tegevusvaldkond
- olulisemad looduskaitselised tegemised ja saavutused.

Otsuse Auhinna määramise kohta teeb ELFi poolt kokku kutsutud žürii. Auhinnafondi toetab Estonian Nature Tours ja OÜ 360 kraadi. ELF ootab sihtannetusi edaspidiseks Auhinna väljaandmiseks.

Lähemalt: http://www.elfond.ee/teemad/teised_teemad/loodusharidus/noore_looduskaitsja_auhind