Esmaspäeval algasid Võrumaal, Vastseliina vallas tööd Puutli õigeusu kiriku konserveerimiseks. MTÜ Vanaajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga algatas möödunud sügisel selle väikese õigeusu kiriku konserveerimise tööd, kui Eesti Maaülikooli tudengite praktika käigus tugevdati hoone palkseinad

Sel nädalal jätkuvate tööde käigus võetakse maha vana eterniidiga kaetud katus, paigaldatakse uus laastukatus, tugevdatakse kiriku torni ja ehitatakse sellele uus katus. Konserveerimise eesmärk on päästa väike puukirik hävimisest. Konserveerimistöid viib läbi 10-liikmeline meeskond, mis koosneb vabatahtlikest Eestist, Lätist, Sloveeniast ja Prantsusmaalt. Töid juhib Andres Uus.

Puutli kirik asub Võrumaal, Vastseliina vallas, Puutli külas. Kirikuhoone on aktiivsest kasutusest väljas ja hoone üldine tehniline seisukord on avariiline. Kohalike elanike jaoks on aga kirik oluline osa kogukonna ajaloost ning väärib säilitamist ja kaitset. Kiriku kõrval on väike külakalmistu. Puitkirik on Muinsuskaitseameti tellimusel inventeeritud, kuid ei kuulu muinsuskaitseliste objektide nimekirja. Kirik valmis 1935. aastal Irboskast siia kolinud 9 perekonna ühise jõupingutusena.

Konserveerimistööde läbiviimist toetavad Riigimetsamajandamise Keskus, AS Viljandi Espak, Vastseliina vald, Eesti Pagar ja kohalik kogukond.