Ei ole saladus, et aastad tagasi Eesti Kunstiakadeemia ette maalitud ja natukest aega seal elanud triibuline sebra leiab järjepidevalt tuge aina kestvast meeleavaldusest ning kodanikualgatuslikest aktsioonidest, mis just nimelt sealsamas pidevalt aset leiavad.

Teed ületatakse pidevalt, massiliselt, öösel ja päeval, hoolimata aktsioonide keelatud iseloomust. Toimumas on suuremat sorti meeleavaldus ning aktsioonid leiavad aset ööpäev läbi.

Iga teeületus on aktsioon! Ja iga teeületus A. Laikmaa tänaval räägib ühte - siin on hea, oluline ja ideeliselt mugav koht, kus teed ületada.

Ja siinkohal on oluline küsida, et milline on meie demokraatlikus Eestis rahva õigus rääkida kaas asjades, mis neid ja nende elusid otseselt puudutavad? Kas linn ja planeerijad ei peaks arvestama sellega, et teed, ülekäigurajad jms peaks alati pigem inimeste liikumissuuna järgi rajatud olema?

Iga päev toimub Tallinnas A. Laikmaa tänaval suurel arvul aktsioone, korrarikkumisi, mis väärivad tähelepanu! Aga mitte represseerivat tähelepanu, mis aktiivsete kodanike algatust maha suruks vaid tähelepanu, mis räägiks probleemist ning jõuaks lähemale selle positiivsele lahendusele.

- - - - - - - -

Kodanikuallumatus - protesti esitamise viis, mis seisneb teatava, ebaõiglaseks peetava seaduse või määruse süstemaatilises ja avalikus eiramises ning selle massilisele eiramisele õhutamises. Eesmärgiks on oma meelsuse näitamine ning avaliku tähelepanu juhtimine väidetavale ebaõiglusele. (Kodanikuühiskonna lühisõnastik 2007)

 

 Loe lisa: Üle Tee Aktsiooni blogi