Sel nädalal alustati Tallinna Kommunaalameti tellimusel Õismäe raba terviseradade ettevalmistustöödega, mis lõpetatakse aprilli alguseks. Olemasolevate radade laiendamise käigus eemaldatakse puid, põõsaid ja kive.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul säilitati projekti ette valmistades olemasolevat kõrghaljastust nii palju kui võimalik. „Tervisespordi võimaluste parandamiseks tehakse piirkonnas muuhulgas raietöid,“ nentis Izmailova. „Otsisime Haabersti linnaosaga lahendust, kuidas säilitada maksimaalselt puid. Nende asemele, mis siiski eemaldada tuleb, on planeeritud suuremahulised asendusistutused. Hetkel oleme välja vaadanud kolm kohta, kus asendushaljastust teostada.“

Abilinnapea sõnul alustati ettevalmistustöödega sellise arvestusega, et need saaksid tehtud veel käesoleva kuu lõpuks ehk enne, kui meie metsades algab raierahu. „Ühtlasi kutsun kõiki üles raierahu perioodi austama. Kui riigimetsade puhul kestab raierahu 15. aprillist 15. juunini, siis Tallinnas algab see 1. aprillil ning lõppeb 31. juulil,“ märkis Izmailova. „Et loodus kalendri järgi ei ela ja kuupäevad on kokkuleppelised, siis tuleb muidugi ka enne ja pärast raierahu perioodi kindlustada, et inimesed oma tegevusega lindude ja loomade sigimist ning loomulikku elurütmi ei häiriks.“

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul on Õismäe raba terviseraja ehitamise hange välja kuulutatud ja pakkumisi oodatakse 2. aprilliks. „Käesoleval aastal on plaanis alustada terviseradade rajamisega ning tööd lõpetatakse 2019. aastal. Projekteeritud terviserajad on liigitatud viieks lõiguks ja nende äärde on projekteeritud 17 puhkekohta. Planeeritavad puhkekohad on paigutatud nii, et nende omavaheline kaugus ei oleks üle 400 meetri,“ ütles Jürgenson

. „Selleks, et aidata kaasa kohalike elanike tervise edendamisele, tuleb kohalikul omavalitsusel senisest palju suuremat tähelepanu pöörata inimeste tervise teadlikkuse tõstmisele ja eelduste loomisele tervist toetavateks tegevusteks linnakeskkonnas. Kahjuks praegusel hetkel puuduvad Haabersti linnaosas spetsiaalselt tervisespordi – jooksmise, kepikõnni, jalgrattasõidu, suusatamise jmt. edendamiseks ja õppematkade korraldamiseks mõeldud ning aastaringselt kasutatavad terviserajad. Arvestades Tallinna eluasemepiirkondade paiknemist asub Õismäe raba väga heas asukohas ja on kergesti ligipääsetav terviseliikumist harrastavatele inimestele.“