Ametiühingute Keskliit saatis rahvusvahelise tööõnnetuses hukkunute mälestuspäeval Riigikogu liikmetele üleskutse kehtestada Eestis euroopalik tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus.

Aastast 2012 on tööõnnetustes hukkunud 54 inimest ja suurt osa neist õnnetustest oleks saanud vältida, kui Eestis kehtiks tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus leiavad ametiühingud. „Arvestades rohkeid lubadusi ja ka käimasolevaid ettevalmistusi, peame realistlikuks, et taoline kindlustussüsteem jõustuks 2017. aasta jaanuarist,“ ütles ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson. „Vajame Riigikogu liikmete pühendumust kümnete elude kaitsel,“ lisas ta.

„Koalitsioonilepe, samuti töövõimereformi raames sõlmitud hea tahte lepe näevad ette tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse loomise. Sotsiaalministeerium koostöös rahandusministeeriumiga on tellinud juba vajalikud uuringud, mis valmivad selle aasta lõpuks. Seega peame realistlikuks tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi jõustumist 1. jaanuarist 2017,“ seisis tänases ametiühingute pöördumises.

Tööinspektsiooni andmetel on enamus surmaga lõppevatest tööõnnetustest välditavad. „Tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustamise süsteem motiveeribki tööandjaid igapäevaselt investeerima ohutusse ja tervislikku töökeskkonda ning vajadusel kõrvaldama töölt inimesi, kes ohutusreegleid ei täida,“ rääkis Peterson.

Tema sõnul tooks Euroopas levinud töötajate kindlustamise süsteem lisaraha tervishoiusüsteemi, tasakaalustaks riigi pensionikassat ja võimaldaks leida töövõimereformi kuludele katte pärast Euroopa Liidu sihtfinantseeringu lõppemist.

Eesti Ametiühingute Keskliit on tõstnud töötajate tervise tagamise üheks kolmest peamisest tegevussuunast. Nende hinnangul on nii peredele kui majandusele kriitiliselt tähtis, et inimesed jaksaksid töötada pensionieani.

28. aprillil tähistatakse rahvusvahelist tööõnnetustes hukkunute mälestuspäeva.