Toidukvaliteedikava rakendavad tunnustatud tootjarühmad saavad alates augustikuust taotleda toetust teavitustegevuste korraldamiseks ning messidel ja näitustel osalemiseks, teatas Põllumajandusministeerium.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse määruse. Toetuse eesmärgiks on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise ja tarbijaile tutvustamise.

Toetust saab taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 alusel rakendatava mahekava raames toodetud toote kohta tunnustatud tootjarühm. Toetust taotlev tootjarühm peab olema Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt ametlikult tunnustatud.

Toetatavateks tegevusteks on Euroopa Liidu siseturul läbiviidavate näituste või messide korraldamine, näitustel või messidel osalemine ning teavitustegevuste korraldamine. Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühe taotlusvooru raames on 3 000 000 krooni.

Toetuse eelarvest finantseeritakse 75% Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% Eesti riigieelarvest. 

Taotlusvoor avatakse käesoleva aasta augustikuus, tootjarühmade tunnustamise taotlusi võtab PRIA vastu alates 15. juunist. 

Täpsem info taotlusvooru avamise ning taotluse esitamise kohta avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee