Iga inimene, kes osaleb liikluses, on üks peaosatäitja meie liiklusturvalisuses ja -kultuuris, sõltumata sellest, kas ollakse jalakäija, jalgrattur või sõidukijuht. Turvaline rattasõit on tervislik, keskkonnasõbralik ning kiire. Just seetõttu peaks sõidukijuht aeg-ajalt vahetama auto jalgratta vastu, kirjutas ERGO kindlustuse riskijuht Mikko Pilt.

Euroopa Ratturite Föderatsioon toob Euroopa Parlamendi Transpordikomitee uuringu “Modal Shift in European Transport” (Euroopa transpordi ümbersuunamine) tulemuste põhjal välja, et Euroopa transpordipoliitika ei ole seni pidanud jalgrattasõitu ja aktiivset liikumist piisavalt tõsiseks lahenduseks, kui küsimuse all on keskkonnahoid, heitgaaside vähendamine jms. Ehkki uuringu eesmärk oli anda soovitusi transpordi süsinikuvabaks muutmise kohta, on see seni olnud suunatud valdavalt vaid mootorsõidukitele. Ometigi peaks eelkõige lühikeste vahemaade läbimiseks eelistama just alternatiivseid lahendusi mootorsõidukitele – see on kasulik nii linnas valitsevale õhule, keskkonnasääste vähendamisele aga eelkõige ka inimeste liikumisharjumustele.

Euroopa Parlamendi Transpordikomitee uuringus leiti, et seni on linnades näiteks jalgrattaliiklust takistanud aastakümnete pikkune linnaliikluse autosõbralik planeerimine.

Kuigi Eesti kohalikud omavalitsused on järjest enam arendamas liiklusvõrgustikku, võttes arvesse ka jalgrattureid ja jalakäijaid, siis ei ole see veel ajendiks seni autosid eelistatavatele liiklejatele. Samamoodi pole viimaste andmete järgi autokasutamist vähendanud tasuta ühistransport.

Keskkonnasõbralik ja teineteisega arvestav liikluskultuur peaks algama inimesest endast. Kui soovime aidata kaasa säästva arengu eesmärkide täitmisele ja peame oluliseks vähendada EL-is 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid, peaks iga sõidukijuht aeg-ajalt vahetama enda autosõidu kas kõndimise või jalgrattasõidu vastu. Lääne-Euroopa riikides eelistatakse juba praegu üha sagedamini autole alternatiivseid liikumisvahendeid, mis on keskkonna- ja tervisesõbralikud – transpordisektori muudatustele peavad kaasa aitama kõik valdkonnaga seotus ettevõtted. Ka ERGO kindlustus annab oma panuse, innustades autojuhte vahetama oma sõiduki aeg-ajalt jalgratta vastu.

Ühelt poolt aitab jalutamine või jalgrattasõit vähendada sõidukite liikluskoormust tänavatel – eriti ummikute tippaegadel, näiteks koolialguse aeg või tööpäeva lõpu tipptunnid. Õigesti ja turvaliselt liiklemine vähendab otseselt liiklusohtlike olukordade ja õnnetuste arvu. Teisalt aitab see kaasa ka tervislike eluviiside hoidmisele ning arendamisele.

Liiklusharidus ja harjumused arenevad välja juba lapsepõlves. Uuringud on tõestanud, et lapsed, kes istuvad sõidukis tagaistmel, õpivad liikluskäitumist just enda vanematelt. Seega, kui lapsevanem vahetaks aeg-ajalt enda auto jalgratta vastu, et minna tööle, külla või poodi, siis harjuks sellega ka laps. Nii aitame järelkasvul juba maast madalast teha teadlikumaid transpordivalikuid, mis oleksid turvalised ja keskkonnasõbralikud.

Millal eelistada jalgratast autole?

Kui auto on muutunud nii iseenesest mõistetavaks igapäeva osaks, saab jalgratta-harjumusega alustada näiteks puhkepäevadel.

Märk sellest, et sõiduki võiks vahetada jalgratta vastu on ka siis, kui auto läbib tehnilist hooldust või juhtus liiklusõnnetus ning sõiduk on kindlustusjuhtumi järgselt remonttöödel. Kui autot nagunii kasutada ei saa, siis miks eelistada asendussõidukit – nii leiame põhjuse uue harjumuse juurutamiseks.

Kooliaasta alguse eel ja ajal, mil uusi koolilapsi õpetatakse jalgsi või rattaga kodust kooli ja tagasi sõitma, võiksid ka lapsevanemad olla eeskujuks ning eelistada tervislikku rattasõitu auto transpordile, hoides seeläbi enda tervist ning aidates kaasa nii liikluskoormuse vähendamisele kui ka CO2 vähendamisele.