Balti Keskkonnafoorum (Baltic Environmental Forum) on asutatud 1995. aastal. Balti Keskkonnafoorumi eesmärgiks on Balti riikides keskkonna- ja looduskaitse propageerimine, keskkonnajuhtimise edendamine ning vastavate  oskuste  arendamine erinevates  asutustes ja  huvigruppides ning tarbija teadlikkuse tõstmine.

Otsime oma  meeskonda 

KOMMUNIKATSIOONIEKSPERTI

 

kelle töö eesmärgiks on Balti Keskkonnafoorumi projektide avalikkuseni viimine.

 

                     TÖÖÜLESANDED

·         Organisatsiooni ja projektide sise- ja väliskommunikatsiooni koordineerimine

·         Kommunikatsioonikanalite (veebilehed ja sotsiaalmeedia) sisuloome ja haldamine

·         Panustamine organisatsiooni nähtavamaks muutmisel meedias;

·         Pressiteadete, artiklite, meediatekstide kirjutamine ning avaldamiseks kokkulepete sõlmimine;

·         sündmuste planeerimine, korraldamine ja koordineerimine.

 

NÕUDMISED KANDIDAADILE

·         Erialane kõrgharidus (kommunikatsioon, ajakirjandus, suhtekorraldus), võib olla omandamisel

·         Soovitavalt eelnev erialane töökogemus

·         Oskus ja kogemus tekstide kirjutamisel ja toimetamisel

·         Väga hea kirjalik ning suuline väljendusoskus eesti ja inglise keeles

·         Hea organiseerimisvõime ning oskus juhtida oma aega

·         Julgus, loomingulisus ja algatusvõime

·         Võimalik viibida välislähetustel

 

KASUKS TULEB

·         Meediaga suhtlemise kogemus

·         Pinge- ja stressitaluvus

·         Kujundusprogrammi kasutamise oskus (nt. InDesign)

·         Ettekannete koostamise kogemus ja esinemisjulgus

 

OMALT POOLT PAKUME:

·         Intensiivset tööd rahvusvahelises meeskonnas

·         Ametialaseid väljakutseid ja arenguvõimalust

·         Sõbralikku kollektiivi

·         Täistööaega 2 aastaks, võimalusega ka pikemaks ajaks

 

Töö asukoht: Tallinn

Töö aeg: aprill 2018, täistööaeg

Palk: 1000 eurot bruto

 

Kandideerimiseks palun saatke oma CV märgusõnaga „kommunikatsiooniekspert” koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga 23. märtsiks 2018 e-postile kai.klein@bef.ee