Aprillist novembrini kestva kuueosalise koolitusprogrammi eesmärgiks on täiendada kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonna teemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja uuenenud omavalitsuste vahel.

„Toetame omavalitsuste keskkonnaspetsialiste, jagades nendega nii meie põhjalikke teadmisi kui ka rohelist mõtteviisi. Lisaks intensiivsele õppeprogrammile on oluline ka erialainimeste kokku viimine, kes teineteist hiljem toetaks ja innustaks – ühiselt tegutsedes on ka keskkonnaeesmärkide saavutamine lihtsam. Usume, et praegune investeering inimestesse toob hiljem loodusele kordades tagasi,“ lausus Rein Kalle, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja.

Sarnane koolitusprogramm toimub paralleelselt kolmes erinevas piirkonnas, et spetsialistid saaksid valida endale sobivaima asukoha. Esimesed koolituspäevad toimuvad 10. aprillil Pärnus, 11. aprillil Tartus ja 12. aprillil Nelijärvel.

Programm koosneb temaatilistest moodulitest, mis hõlmavad kõiki Keskkonnaameti ja omavalitsuste olulisemaid kokkupuutepunkte. Esimene moodul keskendub tegevuse eesmärgistamisele ja keskkonnateabe leidmisele, teises käsitletakse erinevaid veeteemasid, kolmas viib osalejad õppereisile, mille eesmärgiks on tutvuda huvitavamate keskkonnaobjektidega piirkonnas karjääridest kalapääsudeni. Kahepäevase neljanda mooduli käigus saab ülevaate planeeringutest ja keskkonnamõjude hindamisest ning viies moodul toob päevakorda maapõue- ja jäätmeteemad. Koolitusprogrammi lõpetab mahukas looduskaitseteemaline moodul. Koolituskava kokkupanekul olid abiks kohalike omavalitsuste spetsialistid, kes esitasid ettepanekuid, milliseid teadmisi ja oskusi oleks neil enim vaja täiendada.

„Praeguseks on registreerunud ligi 100 spetsialisti üle Eesti, nii et huvi keskkonnateemade vastu on kõrge. Soovime pakkuda osalejatele võimalikult praktilist ning konkreetsete väljunditega koolitust, seetõttu kaasasime juhendajateks lisaks Keskkonnaameti spetsialistidele ka Keskkonnaagentuuri, -ministeeriumi, -inspektsiooni ja Rahandusministeeriumi esindajad,“ selgitas Rein Kalle.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta, seda korraldab Keskkonnaamet ja toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Vähemalt viis moodulit läbinud spetsialistid saavad Keskkonnaameti tunnistuse. Täpsem koolitusprogramm ja registreerimisinfo on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt.