Maksu- ja Tolliamet (MTA) teatab, et Balti riikide tolliasutuste algatusega, mille eesmärk on tõhustada Venemaa-vastaste sanktsioonide rakendamist ja liikmesriikide koostööd, on tänasest liitunud ka Horvaatia.

Aasta alguses sõlmisid Eesti, Läti ja Leedu tolliasutuste juhid koostöölepingu, mille eesmärgiks on tagada Euroopa Liidu kehtestatud kaubandussanktsioonide ühetaolisem rakendamine ning tugevdada veelgi omavahelist koostööd. 26. jaanuaril heaks kiidetud lepinguga ühinesid mais ka Soome ja Poola.

„Sanktsioonide rakendamine on oluliselt tihendanud MTA koostööd Euroopa Liidu riikide, eriti Euroopa Liidu idapiiri tolliametite ja teiste asutustega, hoidmaks ühtset joont sanktsioonide kontrollimisel ja infovahetusel,“ sõnas Ursula Riimaa, Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja tolli alal. „On hea meel tõdeda, et nüüd on meie algatusega liitunud ka Horvaatia, sest koostöövõrgustik, mis tegutseb ühtsete põhimõtete ja protsesside alusel riskide hindamisel ja sanktsioonikontrollide teostamisel on märkimisväärne samm regiooni majandusliku ja poliitilise stabiilsuse tugevdamisel.“