Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab sel aastal esmakordselt Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste taotlusvoorud, mis aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele. Doonorriigid Island, Liechtenstein ja Norra suunavad 6 miljonit eurot Eestisse keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

„Soovime pakkuda Eesti elanikele järjest atraktiivsemat elukeskkonda, mille aluseks on puhas, ressursitõhus ja konkurentsivõimeline majandus. Koostöö Euroopa Majanduspiirkonna riikidega aitab meil kindlasti selle eesmärgi suunas liikuda,“ sõnas keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Norra suursaadik Else Berit Eikeland kinnitas, et Norrale on oluline aidata kaasa ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisele mitte ainult Norras endas, vaid ka teistes Euroopa riikides ning globaalselt. „Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise teemad, samuti ringmajanduse arendamine on eesmärkideks nii Eesti kui Norra organisatsioonidele ning koostöö nende vahel on väga oodatud,“ lisas suursaadik.

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on rõõm, et KIK kui keskkonna- ja kliimavaldkonna projektide keskne rahastaja saab olla Euroopa Majanduspiirkonna toetuste elluviijaks ja tuua täiendavat ja väärtuslikku rahvusvahelist kogemust kohalike omavalitsuste tasandile. „Näiteks oleme seni aidanud omavalitsusi üleujutusriskide maandamisel ja sellega seotud ehitustegevuste planeerimisel, samuti ringmajanduse teemadel. Nüüd EMPi rahastusprogrammide raames oleme taotlejatele toeks kliima- ja energiakavade loomisel, nende elluviimisel ning ringmajanduse arendamisel,“ lisas Treier.

Sel aastal plaanib KIK avada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toel kõik viis taotlusvooru. Neist esimese raames toetatakse kohalikke omavalitsusi kliima- ja energiakavade koostamisel. Teise taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa võõrliikide levikuteede uurimisele ja tõrjele ning kohalike liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamisele. Kolmanda vooru eesmärgiks on toetada kliimamuutuste teadlikkuse tõstmiseks õppematerjalide koostamist. Kaks viimast vooru on suunatud kohalikul tasandil ringmajanduse pilootprojektideks ning kliimamuutuste meetmete elluviimiseks. Toetatavad tegevused hõlmavad eelkõige terviklahendusi, mis tähendab, et üksiktegevuste jaoks toetust ei anta. Näiteks on teise taotlusvooru eesmärk juba varasemalt kaardistatud võõrliikide tõrjumine, mistõttu on need liigid suures osas toetuse andmise tingimustes juba ette nähtud.

Olenevalt taotlusvoorust on taotlema oodatud avaliku sektori asutused, kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused, ülikoolid või teadusasutused. Lisaks võib taotlejatel olla projektipartnerid nii Eestist kui ka doonorriikidest – Islandist, Liechtensteinist või Norrast. Koostöö käigus on võimalik vahetada kogemusi ja teadmisi teiste riikidega.

Täpsemalt annab KIK taotlusvoorude avanemisest teada oma kodulehel, sotsiaalmeedias ja pressiteate vahendusel. Programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" operaator on Keskkonnaministeerium ning partner Norra Keskkonnaagentuur. Lisaks on oluline roll riikidevahelises koostoimimises Norra Saatkonnal Eestis.

Taustainfo

Euroopa Majanduspiirkonna laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus. Toetuste eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias. Rahastamisperioodil 2014-2021 on Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" kaudu otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.