Praktilise ajakirjanduse koolitus toimub läbi nelja nädalavahetuse 18. novembrist 9. detsembrini. Jah, need on pühapäevad. Kohtumised toimuvad Tallinnas. Koolitus kestab iga kord umbes neli tundi (12-16) ja toimub üldjuhul toimetuse koosolekute vormis. Meid inspireerib ajakirjandusõppejõud Mart Raudsaar.

Koolituste läbiviimiseks tuleb osalejatel koonduda väiksematesse meeskondadesse, kellega koos kirjutades sünnivad kuu aja jooksul temaatiliselt haakuvad lood (näiteks intervjuu, uudis, olemuslugu, arvamus), mis ilmuvad ka riburada Bioneeris.

Meeskond toimib tervikuna, mistõttu koolitusel on võimalik osaleda ka osaliselt (või kaudselt meeskonnaga kaasa liikudes). Grupi toimimasaamise seisukohalt on siiski väga oluline esimesest kohtumisest osa võtta.

Meeskondade loomiseks ühe teema ümber tuleb otsida osalejate huvide ühisosa, mistõttu iga osaleja individuaalselt ei pruugi koolitusel saada kirjutamiseks oma unistuste teemat. Selline on elu.

Samal ajal analüüsime ka meeskonnas tegutsemise probleeme ja vajadusi, et leida toimetuse edaspidiseks toimimiseks sobivaim vorm. Õppetöö toimimist ja koolituse suhtlust toetab moodle-keskkond.

Koolitus on mõeldud neile vabatahtlikele, kes soovivad ka tulevikus Bioneerile kaastöid teha!

Ajakirjanduskoolitusele pääsemise eelduseks on Bioneeri vabatahtliku ankeedi täitmine.

Bioneeri vabatahtlike koolitamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Täname rahastajat!