2010. aasta 15. septembril algas Bioneeri Intelligentse Egoismi e-kursus. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel teoks saanud õppetegevus kestis 2011. aasta juuni lõpuni ning koosnes 38-st e-õppe peatükist, mille kohta saadeti osalejatele ka iganädalane e-õppe uudiskiri. E-õppe kursusega liitus 1268 inimest, mida oli tegijate rõõmuks oodatust enam.

2010. aasta 15. septembril algas Bioneeri Intelligentse Egoismi e-kursus. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel teoks saanud õppetegevus kestis 2011. aasta juuni lõpuni ning koosnes 38-st e-õppe peatükist, mille kohta saadeti osalejatele ka iganädalane e-õppe uudiskiri. E-õppe kursusega liitus 1268 inimest, mida oli tegijate rõõmuks oodatust enam.

Intelligentse Egoismi e-õppe esimese õppeaasta jooksul ilmus registreeritud kasutajatele suunatud tasuta e-õppe moodulis 197 e-õppe teemalist teksti. Bioneeris kajastati e-õppe teemasid sel ajavahemikul 90 korral. E-õppe esimese õppeaasta artiklid on ka edaspidi leitavad aadressil: www.bioneer.ee/eope .

 

Bioneeri Intelligentse Egoismi e-õppe eesmärk oli suunata osalejaid isikliku keskkonnateadlikkuse suurendamisele ja seeläbi vähendada üheskoos eestimaalaste ökoloogilist jalajälge. Et teadmised paremini kinnistuksid, olid kõik osalejad oodatud kaasa lööma aruteludes ja panema ennast proovile testülesandeid lahendades. Kokku avaldasid lugejad e-õppe jooksul arvamust 2341 korral ja lahendasid teste 6502 korral.

 

E-kursuse lõpus uuris Bioneer küsitluse abil osalejatelt, kas nad jäid õppeprogrammiga rahule. Lugejatelt küsiti ka nõuandeid edaspidiseks tegevuseks ja teemadevalikuks. Arvestades asjaoluga, et 65,1% küsitlusele vastanutest jäi Bioneeri e-õppega täiesti rahule ja ülejäänud jäid pigem rahule, võib e-õppe projekti pidada edukaks.

 

E-õppe tekstid valmisid Bioneeri vabatahtlike kaasautorite tänuväärsel kaasabil. Bioneer tänab vabatahtlike meeskonda olulise panuse eest eestimaalaste keskkonnateadlikkuse edendamisse!

 

E-õppes osalejate vahel loositi korduvalt välja erinevaid auhindu. RMK pani e-õppesse registreerujatele välja kolm Eesti looduskaitse 100. juubelile pühendatud muusikaplaati „Mets on rohkem, kui mõistame mõõta“. Iga kuu loosisime aktiivsemate osalejate vahel välja Dr. Hauschka looduskosmeetikat, mida jagas Biomarket OÜ. Kõigi vahel, kes õppeprogrammi lõpuks tegid ära vähemalt 75% kodutöödest ja vastasid lõpuküsimustikule, loosime välja ööbimise Kubija hotell-loodusspaa Deluxe Savisviidis. Bioneeri e-õppe peaauhinna võitis usinalt sõna võtnud ja teste lahendanud Vello Vahemets. Aitäh koostööparneritele ja õnne võitjatele!


Lisaks:

 

 

Intelligentse Egoismi e-õppe esimese õppeaasta jooksul ilmus registreeritud kasutajatele suunatud tasuta e-õppe moodulis 197 e-õppe teemalist teksti. Bioneeris kajastati e-õppe teemasid sel ajavahemikul 90 korral. E-õppe esimese õppeaasta artiklid on ka edaspidi leitavad aadressil: www.bioneer.ee/eope .

Bioneeri Intelligentse Egoismi e-õppe eesmärk oli suunata osalejaid isikliku keskkonnateadlikkuse suurendamisele ja seeläbi vähendada üheskoos eestimaalaste ökoloogilist jalajälge. Et teadmised paremini kinnistuksid, olid kõik osalejad oodatud kaasa lööma aruteludes ja panema ennast proovile testülesandeid lahendades. Kokku avaldasid lugejad e-õppe jooksul arvamust 2341 korral ja lahendasid teste 6502 korral.

E-kursuse lõpus uuris Bioneer küsitluse abil osalejatelt, kas nad jäid õppeprogrammiga rahule. Lugejatelt küsiti ka nõuandeid edaspidiseks tegevuseks ja teemadevalikuks. Arvestades asjaoluga, et 65,1% küsitlusele vastanutest jäi Bioneeri e-õppega täiesti rahule ja ülejäänud jäid pigem rahule, võib e-õppe projekti pidada edukaks.

E-õppe tekstid valmisid Bioneeri vabatahtlike kaasautorite tänuväärsel kaasabil. Bioneer tänab vabatahtlike meeskonda olulise panuse eest eestimaalaste keskkonnateadlikkuse edendamisse!

E-õppes osalejate vahel loositi korduvalt välja erinevaid auhindu. RMK pani e-õppesse registreerujatele välja kolm Eesti looduskaitse 100. juubelile pühendatud muusikaplaati „Mets on rohkem, kui mõistame mõõta“. Iga kuu loosisime aktiivsemate osalejate vahel välja Dr. Hauschka looduskosmeetikat, mida jagas Biomarket OÜ. Kõigi vahel, kes õppeprogrammi lõpuks tegid ära vähemalt 75% kodutöödest ja vastasid lõpuküsimustikule, loosime välja ööbimise Kubija hotell-loodusspaa Deluxe Savisviidis. Bioneeri e-õppe peaauhinna võitis usinalt sõna võtnud ja teste lahendanud Vello Vahemets. Aitäh koostööparneritele ja õnne võitjatele!