Sydney ülikooli uurijad tegid New Scientist'i teatel kindlaks, et rotid suudavad eristada pikalt naabruskonnas elanud kasse nendest kiisudest, kes on äsja nende lähedusse kolinud.

Teadlaste katsete käigus selgus, et rotid ei reageeri enam eriti ühe kindla kassi lõhnale, mida neil on pikema aja vältel regulaarselt nuusutada lastud, ent mõne uue kassi lõhn ajab nad tõsiselt ärevusse.

Rottide aju uurides selgus, et kassiferomoonidele reageerimise eest vastutavad ajupiirkonnad on kõige aktiivsemad pidevalt uute kassidega kokku puutuvatel närilistel, samas kui pikemat aega vaid ühe kindla kassi läheduses elanud rottidel on need väheaktiivsed.

Saaklooma jaoks on talle jahti pidavate isendite eristamine teadlaste kinnitusel väga oluline, sest kui rott käitub ühtviisi enesekindlalt nii talle juba tuttava kiisukesega kui ka juhuslikult ta territooriumile sattunud kõutsiga, võivad ta elupäevad jääda üsna lühikeseks.