Sebe kutsub kõiki huvilisi neljapäeval, 3. märtsil kell 13 Küüni tänavale uue Kaubamaja lähedusse, kus on võimalik näha ja oma käega katsuda märtsist Tartu bussiliinidel sõitma hakkavaid keskkonnasõbralikke gaasibusse.

„Tartu linnaliinidel hakkab sõitma lausa viis gaasibussi, mis on terve Eesti mõistes erakordne sündmus," ütles abilinnapea Margus Hanson Eestis esimeste püsivalt linnaliinidel sõitvate gaasibusside kohta.

Hansoni sõnul kasutavad bussid esialgu kütusena maagaasi, kuid hiljem on kavas võtta kasutusele biogaas kui taastuvenergiaallikas, mida saab toota näiteks jäätmetest või reoveest. „Kui kõik hästi läheb ja gaasibussid ennast tõestavad, siis ei välistaks isegi võimalust, et järgmise linnaliinivedude hankega nõutaksegi ainult gaasibusse," ütles Hanson.

Viis gaasil liikuvat bussi on soetatud projekti „Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport" raames, mida rahastab Euroopa Liit ja mille eesmärk on innustada kasutama linnatranspordis kütusena biogaasi, toetamaks loodussäästlikku elukeskkonda.

Projektiga luuakse strateegiaid, et tutvustada biogaasi kui taastuva energiaallika kasutusvõimalusi kütusena ning arendada biogaasi tootmist-jaotamist kohalikul tasandil.

Tartus on 25 bussiliini kogupikkusega 491 kilomeetrit. Igapäevaselt teenindab linna bussiliine 51 bussi. Liiniveo aastane töömaht on 3,6 miljonit liinikilomeetrit.