CityBee 2022. aasta käive oli 9,2 miljonit eurot, kasvades aastaga rekordilised 71%. Ettevõtte EBITDA oli 2,2 miljonit ehk 259% rohkem kui varem. 

„Üleüldine mõttemalli muutus, et isiklikku sõiduautot ei pea tingimata omama, on julgustanud inimesi otsima liikumiseks nutikamaid ja kuluefektiivsemaid viise. Kuna meie eesmärk on pakkuda tarbijale parimat kliendikogemust, oleme keskendunud ja  investeerinud rohkelt CityBee klienditeenindusse ja -toesse. Oma teenuse täiustamisega oleme taganud tarbijale ka võimalikult mugava ja taskukohase teenuse, mida kinnitavad CityBee möödunud aasta kasutatavus ja majandustulemused,“ selgitas CityBee Eesti tegevjuht Egert Kivisaar.

Sõidukijagamise ettevõtte CityBee 2022. aasta käive oli varasemast 71% ehk 3,8 miljonit kõrgem, kasvades 9,2 miljonini. Ettevõtte EBITDA tegi 259% hüppe 620 tuhandelt 2,22 miljonini.

Kivisaare sõnul on sõidukijagamine üks kiiremini arenevaid transpordiliike ning Tallinn kuulub selle tiheduse poolest elanike arvu ja ruutmeetri kohta Euroopa linnade esikolmikusse.

„Rohkem kui 90% sõitudest tehakse Tallinna linna siseselt, kus algus- ja lõpp-punkt on erinevad. See viitab sellele, et inimesed kasutavad sõidukijagamist liikumiseks ühest punktist teise, vabastades auto sihtkohta jõudmisel. Seda tehes vähendavad nad linna parkimiskoormust, kuna sõidukid on pidevas liikuvuses,“ kinnitas CityBee juht. 

Aastaga on CityBee kasutajaskond kasvanud 18% ehk 160 000 kasutajani, seejuures kogu CityBee sõidukite läbitud kilometraaž on jäänud sarnaseks, ületades 4,6 miljonit kilomeetrit. 

Nõudlus teenuse järele tõuseb, sest muuhulgas on hakanud Kivisaare sõnul muutuma auto omamise kontseptsioon ning üha rohkem võime rääkida eri transpordiliikide ristkasutusest. „Kindlasti mängib nõudluse kasvu juures rolli ka sõidukite kallinemine, tarneraskused, tõusvad kütusehinnad ja teised sõiduki omamisega seotud lisakulud. Samuti kasutatud autode muutunud olukord turul,“ rääkis Kivisaar.

Peamised sõidukijagamise teenuse kasutajad on CityBee näitel eraisikud. Põhiliselt kasutavad teenust 20-40-aastased, kuid märkimisväärne tõus on olnud vanema kasutajaskonna seas. Kivisaare sõnul tähendab see, et sõidukijagamise teenus ei ole enam pelgalt nooremale sihtrühmale vajalik teenus. Lisaks on teenuse järele kasvamas ärikliendi huvi.

CityBee Eesti juht rõhutas, et Eestis on mitmeid tugevaid turuosalisi, kuid nende rohkus on teenusele ja liikluskultuurile kasuks. „Mida rohkem on turul alternatiivseid transporditeenuse pakkujaid, seda tõenäolisem, et inimeste suhtumine isikliku sõiduki omamisse ja ühistranspordi või rendisõidukite kasutamisse muutub paremuse poole. See aitab omakorda leevendada linnasid kammitsevat autostumist ja keskkonnaprobleeme,“ selgitas Kivisaar. Suurel konkurentsil turul on ka teine külg – see sunnib ettevõtjaid tõusvate kulude juures hoidma teenuse hinda konkurentsivõimelisena. CityBee pikaajaline kogemus võimaldab Kivisaare sõnul tagada ettevõtte edu ka taolistes väljakutsuvates oludes.

Tarbija seisukohast on suurte majandustulemuste taga teenuse läbipaistvus ja mugavus. Selleks lihtsustas CityBee möödunud aastal oma hinnastuspoliitikat ja töötas klientidele sõitude paremaks planeerimiseks välja reisipaketid. Samuti käivitasid nad esimese sõidukijagamise ettevõttena Eestis cashback’i ehk järgmisteks sõitudeks raha tagasi kogumise süsteemi.

Lisaks tarbijale võimalikult parima teenuse pakkumisele on CityBeele oluline tervem liikluskultuur. „Möödunud aastal juurutasime CityBees lahendusi, mis toetavad juhtide turvalisust. Näiteks hakkasime juhte kiiruse ületamisest automaatselt hoiatama, mis on meie kogemusel väga tõhus – enam kui pooled piirkiiruse rikkujad vähendavad kiirust kohe pärast hoiatust,“ kinnitas Kivisaar. Kuigi CityBee möödunud aasta sõitudest lõppes liiklusrikkumisega vaid 0,006% reisidest, on joobes juhtimine Kivisaare sõnul Eestis tõsine probleem, mispärast jälgib CityBee sõite ning teavitab vastutustundetu või võimaliku joobes juhtimise korral ennetavalt politseid.

CityBee on võtnud oma valdkonna arendamises juhtiva rolli. „Oleme korduvalt suhelnud eri kohalike omavalitsuste ning eraettevõtetega, muutmaks teenust tarbijatele veelgi kasutajasõbralikumaks. Huviorbiidis on olnud nii parkimistasude alandamine rendisõidukitele kui ka erilahendused sujuvama ühistransporditeenuse arendamiseks,“ lisas CityBee Eesti juht. Ta nentis, et omavalitsustega dialoog ja koostöö sõidkijagamise autode parkimise osas võiks olla parem. 

Klientide erinevate vajaduste rahuldamiseks laienes CityBee emaettevõte Modus Group möödunud suvel Eestisse tellimuspõhise autorenditeenusega MyBee, mis on atraktiivne alternatiiv neile, kes on huvitatud just pikaajalisest autorendi võimalustest ega pea oluliseks isikliku auto omamist.