Coop Pank sõlmis koostööleppe tehnikaringluse ettevõttega GreenDice, kes hakkab tegelema Coop Panga kasutatud IT-seadmete tehnikaringluse korraldamise ja taaskasutusse suunamisega.

  • Majandus
  • 30. juuni 2022
  • Foto: Coop Panga juhatuse liige Heikko Mäe, GreenDice`i partnerlusjuht Raili Kala, GreenDice´i tegevjuht Argo Alaniit, Coop Panga ESG valdkonna projektijuht Aleksei Akulistõi / Coop

GreenDice’i ringlussüsteem aitab kasutatud IT-seadmeid väärindada, leides neile uusi kasutajaid või suunates kasutuskõlbmatud seadmed taaskasutusse toorainena. Seadmete kasutusteekond on kogu nende elukaare ulatuses täielikult jälgitav. Lisaks mõõdab GreenDice ettevõtete CO2 jalajälge, arvutades ettevõtte kasutuses oleva tehnika tootmiseks kulutatud loodusressurssi ning aidates seeläbi vähendada arvutipargi CO2 jalajälge. Coop Pank on 150. GreenDice’i tehnikaringluse süsteemiga liitunud ettevõte Eestis.

Coop Panga juhatuse liige ja riskijuht Heikko Mäe sõnas, et tänapäevane pangateenus põhineb pea 100-protsendiliselt IT-lahendustel ja ajaga kaasas käimiseks peab pank oma tehnikaparki pidevalt uuendama. „Kodumaise pangana peame väga oluliseks ühelt poolt jätkusuutlikke lahendusi, aga teisalt ka seadmete turvalist ning jälgitavat teekonda. Oleme seni otsinud iseseisvalt võimalusi, kuidas kasutatud tehnikaseadmeid taaskasutusse suunata, kuid GreenDice’i süsteemiga liitumine annab meile oluliselt mugavama, efektiivsema ning paremini jälgitava lahenduse tehnikaringluse korraldamiseks,“ selgitas Mäe.

GreenDice’i asutaja ja tegevjuht Argo Alaniit märkis, et ettevõtte loodud tehnikaringluse süsteemis on võimalik täpselt jälgida, kust seade tuleb, kellele see edasi liigub ning mis hetkel seadme elukaar lõpule jõuab. „Meie usume ja töötame selle heaks, et juba uue arvutitehnika müüja pakuks oma lõppkliendile lisandväärtusena teadmist, kuhu tema poolt kasutatud tehnika edasi suundub. Mida kauem suudame juba olemasolevaid seadmeid kasutuses hoida, seda vähem ressurssi kulutame uute ja lühikese elutsükliga toodete tootmiseks,“ sõnas Alaniit.

Tänaseks on GreenDice koostöös partnerettevõtetega viinud läbi ka mitmeid sotsiaalseid projekte, millega on loonud paremad IT-võimalused erinevatele koolidele, lasteaedadele, noortekeskustele, raamatukogudele, hoolekandekeskustele ning toetanud ka Ukraina koolilaste õpingute jätkamist.

GreenDice on  ettevõte, mis väärindab läbi tehnikaringluse hästi hoitud arvutitehnikat, aidates vähendada ettevõtete arvutiparkide CO2 jalajälge ning seeläbi luua võimalusi nõrgemale sihtrühmale.