Sel reedel, 19. märtsil märgib noorte keskkonnakaitse liikumine Reeded Tuleviku Nimel digitaalse kliimastreigiga kahe aasta möödumist esimesest üleilmsest kliimastreigist. Eestis nõutakse üritusega valitsuselt teaduspõhist ja viivitamatut tegutsemist kliimamuutuste pidurdamiseks.

  • Kliima
  • 18. märts 2021
  • Foto: Kliimastreikijad Riigikogu ees, Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kahe aasta möödumist Eesti esimesest kliimastreigist tähistatakse virtuaalselt. Aktivistid kutsuvad üles kaasmaalasi postitama sotsiaalmeediasse temaatilise plakatiga foto, lisades teemaviite #AitabTühjadestLubadustest. Streik on osa samanimelisest üleilmsest kampaaniast #NoMoreEmptyPromises, mille raames toimub maailmas reedel üle 800 ürituse. Lisaks digistreigile tegelevad noored kliimamuutustealase teavitustööga, jagades meedias ja sotsiaalmeedias ning koolides läbi külalistundide infot probleemi pakilisusest ning laiaulatuslikkusest.

Noorte sõnul on valitsused murdnud keskkonnaalaseid lubadusi ning pole piisavalt tegutsenud keskkonnaprobleemide leevendamiseks:

“Eesti andis Pariisi kokkulepet allkirjastades lubaduse näidata süsinikuheite vähendamisel üles „kõrgeimat võimalikku edasipüüdlikkuse taset“ (artikkel 4) ehk pingutada nii palju, kui me suudame. Sellele vaatamata on Eesti territooriumil tekitatav kasvuhoonegaaside heide püsinud suhteliselt stabiilsena samal tasemel, kuhu see pärast Nõukogude Liidu lagunemist kukkus,” sõnab kliimaaktivist Kertu Birgit Anton.

Kommenteerides Euroopa kliimaambitsioone, on aktivistide sõnul tähtis seada lisaks pikaajalistele eesmärkidele ka lühemaajalisi ning neid täita: ”Kliimamuutusi ei mõjuta statistilised nõksud või tseremoniaalselt allkirjastatud lepped, vaid ainult see, kui kiiresti inimesed atmosfääri kasvuhoonegaase lisavad. Mitukümmend aastat tühje lubadusi hoida keskkonda on toonud meid mitme keskkonnakriisi äärele. Nüüd on vaja hakata süsteemselt hoidma seda looduskeskkonda, milles me elame, sest vastasel juhul satume ise ohtu,” lisab Anton.

Noortel on valitsusele kolm nõudmist: lõpetada fossiilkütuste subsideerimine; vähendada süsinikuheidet nii kiiresti, nagu seda tuleb teha juhtiva kliimateaduse kohaselt, et hoida globaalne kuumenemine alla 1,5 °C; tagada, et üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale on võimalikult õiglane.

Fridays For Future on rahvusvaheline noorte kliimaliikumine, mille eesmärk on suunata maailma kestliku ühiskonna poole ja vähendada kliimakriisist tulenevat looduskeskkonna hävingut ja kahju inimestele.