Eesti Ökoturismi Klaster koondab suurimaid ja aktiivsemaid ökoturismi ettevõtjaid Eestis. Möödunud aastal ökoturismi strateegia koostamise käigus, selgus koostöös mitmete välisekspertidega, et meie Eesti paljukiidetud loodus tegelikult suurt osa Lääne-Euroopa turistidest ei köida, kuna Eestil on väga tugevad konkurendid Põhja- ja Ida-Euroopas. Loodusturismis eristub Eesti konkurentidest just suurkiskjate (hundid, karud, ilvesed) rohkuse tõttu. 

15.jaanuariks otsustab Keskkonnaministeerium  täiendavate hundijahilubade andmise ning praeguse limiidi suurendamise, mis niigi lubab lasta rohkem kui poole Eestimaa võsavillemitest. 

Eestis loendatakse hunte praegu 270 looma. Eesialgu anti 2009/2010 jahihooajaks välja 140 hundijahi luba. Eesti Ökoturismi Klaster on täiendavate hundijahi lubade andmise vastu, sest see võib viia huntide arvukuse juba alla Keskkonnastrateegias soovitatud minimaalse arvu, kuna arvestada tuleb ka nn jahipraagi, salaküttimise ja arvukuse hindamise veaga. Keskkonnastrateegia kohaselt on Eestile optimaalne arvukus 100-200 hunti. 

Suure limiidilisustegi õigustuseks tuuakse hundi poolt tekitatud kahjud, mis eelmisel aastal ulatusid 1,2 miljoni kroonini. Eesti Ökoturismi Klaster kutsub üles tegema jõupingutusi hundijahti paremaks korraldamiseks. Sest 2009 hundikahjudest 80% olid tekitatud kahes maakonnas ja tõenäoliselt kahe hundikarja poolt. Seetõttu ei saa hundikahjustusi tuua põhjuseks kogu Eesti hundipopulatsiooni laiaulatuslikuks ja valimatuks küttimiseks. 

Ökoturismi ettevõtjad on kindlal veendumusel, et kõiki huntidega seonduvat ei saa arvestada ainuüksi rahaliseks kahjuks. Eesti metsades elavad hundid on väärtuseks loodusfotograafidele, matkajatele ja teistele loodushuvilistele.   

Hunt, kui metsiku looduse sümbol, on väga oluline ka meie loodusturismi mainele. Stabiilne ja elujõuline hundi asurkond on parim tõestus Eesti looduse heast tervisest välismaisele loodushuvilisele. Hästi korraldatud hunditurism võib tuua riigile ka konkreetset rahalist tulu. Heaks näiteks on Rootsi, Soome ja Poola, kus korraldatakse spetsiaalseid hundiretki koos jälgedel matkamise, hundiulumise kuulamise ja huntide pildistamisega. Ka Eestis on sarnaste retkedega alustatud ning kõik huntidega seonduv tekitab matkajates alati suurt elevust andes teenusele tugeva lisaväärtuse.  

Lisainfo: http://klaster.ecotourism.ee/